Vårt samhälle håller på att splittras

Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör

Ulf-Göran Widqvist (S) krönikör

Foto: SN

Krönika2023-08-05 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i ett högerland där det saknas hopp om befrielse och upprättelse för majoriteten av medborgarna. Den sociala och ekonomiska splittringen ökar för varje månad.

”Samhället glider långsamt i en mer totalitär riktning… Risken är att vi befinner oss på ett sluttande plan där vi medborgare blir mer övervakade”, sade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall i SVT 24 maj 2023. Hon luftade skarp kritik mot Tidöpartiernas förslag om anonyma vittnen, hemlig övervakning och att utvisa gängkriminella utan svenskt medborgarskap innan ett brott har begåtts. 

I sitt tal på nationaldagen i år talade Ulf Kristersson om gemensamma värderingar. Han sade också: ”Det finns starka värderingar här som definierar vilka vi är och som vi inte tänker kompromissa med.”

Vilka är de värderingar som gemene svensk uppfattar som sina, självklara och omistliga?

En politik som medvetet och utstuderat skiljer medborgare åt på grund av trostillhörighet, etnisk bakgrund, sociala villkor och plånbokens tjocklek kan aldrig skapa ett sammanhållet samhälle. 10 procent av Sveriges befolkning är muslimer. 700 00 bor i utsatta områden.

Vilka är de gemensamma värderingar som Ulf Kristersson inte tänker kompromissa med? Eller vilka människor vill han inte kompromissa med? ”(De) som inte vill acceptera grundläggande svenska värderingar.”

I den svenska demokratins kärna finns mänskliga rättigheter, rättsstat och minoriteters rättigheter. En praktisk demokrati för ”alla”: Tillit och förtroende för politik och offentlig förvaltning.

Ulf Christersson ska ”uppvärdera det svenska medborgarskapet”!

Staffan Lindberg, chef för demokratiforskningsinstitutet V-Dem, uttryckte 25/7 i SR P1 att det är dystert att Sverige som en av världens starkaste demokratier är på väg utför. Han fruktar utvecklingen de kommande fem åren. 

Den som inte har gett upp och tror på den enskildes rätt och förmåga kan söka stöd i den svenska regeringsformens första kapitlet, andra paragrafen: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet.”

Lästips

Marie Demker: Sverige åt svenskarna

Elisabeth Åsbrink: ORDEN som formade Sverige

Kjell Östberg: Folk i rörelse – vår demokratis historia

Ulf-Göran Widqvist (S) är författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.