Ledare: Klockan tickar för Ostlänken

Restiderna till Stockholm-Skavsta med Ostlänken ska bli längre än vad som har varit tänkt, om Trafikverket får råda. Det drabbar främst flygresenärer och landsbygdspendlare.

7 september 2017 13:45

Skavstas station längs Ostlänken hamnar på bibanan, precis som resecentrum inne i tätorten, enligt Trafikverkets senaste förslag. Pendlingstiderna till och från huvudstaden skulle därmed bli längre för Skavstas del.

Kommunledningen är sedan tidigare kritisk till Trafikverkets försök att flytta stationsläget vid flygplatsen. Beskedet påverkar Skavstas utvecklingspotential. Även om öppningen från verkets sida om en möjlig framtida station på höghastighetsspåret kan ses som en liten olivkvist till missnöjda lokala intressen.

Trafikverket hävdar att Skavstaresenärerna med stationen på en bibana får en högre turtäthet – till priset av längre transporttider. Det påverkar inte bara flygresenärerna. I förslaget framhålls nämligen även att Skavsta station kan erbjuda smidigare parkering för landsbygdens resenärer jämfört med resecentrum inne i staden. Just p-möjligheter och tillgänglighet med bil har ju varit en omdiskuterad fråga för resecentrums del. Det kan alltså finnas viss fördel för den som bor utanför Nyköping att slippa krångla sig in i tätorten. Men pendlingstiden med tåg mot Stockholm blir i gengäld längre jämfört med den som pendlar från resecentrum.

En central anledning till verkets bedömning är att en station på huvudbanan vid Skavsta skulle minska det maximalt möjliga antalet höghastighetståg i fram­tiden. Även om dialogen mellan kommunen och ­statens representant Sverigeförhandlingen har utgått från detta stationsläge blir det nu svårare att driva ­igenom. Regeringen kan förvisso peka med hela ­handen, men mycket lite tyder på att så sker.

En mindre uppmärksammad faktor i frågan om ­stationsläget vid Skavsta är synen på flygets fram­tida utveckling. Lek med tanken att det i samband med Bromma-Arlanda-diskussionen för något år sedan, hade tydligt uttalats från regeringens sida att det är Skavsta som utöver Arlanda ska ta över trafiken när Bromma stänger om cirka 20 år. Det hade påverkat Ostlänken, snabba direkttransporter hade stått högre i kurs. Tyvärr fokuserade regeringen bara på Arlanda – och det spelar roll.

Om Skavsta inte är givet som framtidens södra flygplats för Stockholms del, då blir intresset för att bygga direkt anslutande infrastruktur lite svalare. Om den rådande politikens mål dessutom är att minimera flygande till förmån för tågresande, ja då prioriteras flygpassagerare som helhet lägre än om de två rese­sätten ska stärkas gemensamt.

Det vill nu till att pendlingsminuterna inte springer iväg ytterligare – vare sig från resecentrum eller från Skavsta räknat. Ju smidigare och snabbare det går att transportera sig med tåg till Nyköping och Skavsta från norr och söder, desto större utvecklingskraft lokalt. Det är ju själva huvudanledningen till att så många har lagt så mycken kraft under så många år på att driva på för att Ostlänken ska kunna bli verklighet under nästa decennium.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Jonmyren