Ledare: Överoptimism om sol och vind räddar inte klimatet

5 juli 2017 19:40

En fråga till att börja med: Hur mycket av världens energiproduktion tror du att sol- och vindenergi står för? Det har nämligen skett en explosionsartad ökning av vind- och framförallt solenergi i världen under de senaste tio åren. Den installerade kapaciteten från Internationella energirådet. Ingen vet naturligtvis hur den framtida energiutvecklingen kommer vara och denna bedömning om läget 2040 kan vara en underskattning eller en överskattning. Men det är värre om det visar sig att vi överskattat utvecklingen inom sol och vind och därmed riskerar att ha lagt för lite resurser och ekonomiska incitament på utveckling av andra klimatvänliga tekniker. Klimatarbetet måste breddas till att handla mer om även exempelvis kärnkraft, koldioxidlagring och tekniker för att ta ner koldioxid från atmosfären. Dessa tekniker är inte någon favoritlösning för de flesta miljövänner. Men klimatfrågan är akut och mängden fossilenergi som behöver ersättas är mycket stor. Därför ska vi inte ta risken att satsa på att det räcker med några utvalda favorittekniker för att klara klimatomställningen.

Elias Rosell

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elias Rosell