Ledare: Oxelösund behöver förbereda sig för robotarna

26 juli 2017 05:00

Ibland varnas det för att robotisering och automatisering ska leda till massarbetslöshet. Detta är troligen överdrivet, i alla fall när det gäller samhället i helhet. Minskade födelsetal och en allt äldre befolkning innebär att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar i många delar av världen, har ökat, men som placeringen på Svenskt Näringslivs kommunranking visar så finns det en del kvar att göra. Den enskilda individen bör fundera på om och i så fall hur dennes jobb finns kvar om tjugo år och vilken kompetens som kommer att krävas på en alltmer automatiserad arbetsmarknad. Automatiseringen är redan här och allt tyder på att den kommer att fortsätta. Rätt hanterat kan den bli mer av en vän än en fiende.

Elias Rosell

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elias Rosell