Debatt: "Oxelösunds kontrakt får inget pris i ekonomi"

Våra liv och samhällen styrs av olika typer av kontrakt eller låt oss säga avtal. Finländaren Bengt Holmström och britten Oliver Hart fick 2016 års ekonomipris till Alfreds Nobels minne.

1 februari 2017 05:00

Kontrakt är oerhört fundamentalt i samhället. Pristagarna hjälper oss inte bara att förstå verkligheten utan också att kunna undvika fallgropar som felaktiga incitament vid otydliga kontrakt/ avtal. Kontrakt ska bygga förtroende. Kontrakt behövs för att någon part kanske ändrar sig. Med ett kontrakt kan du göra något åt problemet. Men ett kontrakt ska också sätta oss på samma sida, oavsett vad som kan komma att hända.

Kontrakt eller avtal har vi ju ganska ofta med våra barn. Om vi ska dela ut veckopeng så har vi ställt vissa krav, sängen ska bäddas och tänderna borstas. Då är det ju inte bra att belöna om sängen är obäddad och tänderna oborstade. Får kontraktet med barnet då något värde eller respekt? Nej knappast.

I Oxelösund har kontrakt/ avtal under många år diskuterats och kritiserats. Det har funnits felskrivna avtal, muntliga avtal, avtal som inte följs upp, avtal som glömts bort och inte omförhandlas. Efter mycket kritik beslutades att lämna uppdrag till en jurist att gå igenom drygt 500 avtal som kommunen skrivit under ett antal år. Det visades sig att 60 procent var felskrivna med varierad art.

Genom åren har det kostat oss skattebetalare oerhört mycket pengar. Det är ibland så anmärkningsvärt att det borde bli en grundläggande utredning hur mycket pengar det handlar om och vem som ska stå ansvarig.

Vid ett möte i kommunstyrelsen under hösten skulle ett hyresavtal lösas upp med hög kostnad som följd. Då lämnade Alliansen förslag att ge kommunchefen i uppdrag att utreda omständigheter i de grundläggande hyresavtalen med hyresgäster och i förekommande fall lämna förslag till åtgärder för att minimera meningsskiljaktigheter med hyresgäster i framtiden. Detta accepterades givetvis av majoriteten. Men detta borde inte behöva påpekas med sådan tydlighet.

Att leda en kommun innebär att göra rätt saker och få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Här finns mycket arbete kvar att göra.

Alliansen kommer att fortsätta att vara väljarnas mest vakna vakthund. Att utmana och med all kraft dra maktutövandet åt rätt håll. Det är ett jobb som inte görs av sig själv utan kräver idogt arbete och vakenhet. Att alltid stå på neutral plan och följa likställighetsprincipen.

Dag Bergentoft (M)

Klas Lundbergh (L)

Bo Höglander (C)

Alliansen Oxelösund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!