Få stopp på vårdslös parkering av elsparkcyklar

Elsparkcyklarna lär inte försvinna den närmaste tiden.

Signerat 17 juli 2021 05:00
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Snarare lär vi se mer av dem och får därför vänja oss vid fordonen. Men det måste bli ett slut på oförsiktigheten som verkar omge sparkarna. Transportmedlet har de senaste åren fått både ris och ros. För vissa är det en ny leksak. För andra är det ett praktiskt sätt att ta sig genom städer. Men det har också varit en och annan rubrik de senaste åren som handlar om olyckor och stök som involverar sparkcykeln.

 

Mycket av det kan såklart bero på att fordonet är ganska nytt i trafiken. Varken sparkcyklisterna eller andra trafikanter har vana av elsparkarna. En bidragande faktor kan vara att många inte vet att elsparkcykeln enligt Transportstyrelsen ska följa samma regler som vanliga cyklister. Det ställer ytterligare krav på politiker och myndigheter när de bygger vägar att hitta säkra trafiklösningar också för andra fordon än bil.

 

Elsparksuthyrarna har nu också kommit till Sörmland. Först ut var Eskilstuna. I maj var det lokala företaget Swift Mobility AB. Häromveckan kom konkurrenten Tiers med 300 cyklar till staden. En del människor jublar okritiskt åt etableringarna. Andra vill inte alls veta av dessa cyklar. En del kommer från en redan högljudd bilopinion som bråkar med alla andra trafikslag. I andra fall är kritiken berättigad.

Som den från Magnus Gustafsson, distriktsordförande för Synskadades Riksförbund Sörmland. Han är bland annat kritisk till hur elsparkarna ibland parkeras.

Han berättar att en del förare ställer cyklarna lite var och hur som helst. I andra fall kan det handla om att sparkarna ramlat omkull. För någon som är blind eller har kraftigt försämrad syn utgör det en allvarlig fara. Cyklarna kan stå eller ligga på ett sådant sätt att det är lätt att ramla över dem och därmed kan folk skada sig rejält.

 

Det behövs bra samtal med uthyrningsföretagen menar Gustafsson. Det är en vettig utgångspunkt. Kan företagen hitta tekniska lösningar som gör att kunderna kör och parkerar bättre är det en bra början. 

På en del hålls görs redan detta. I Helsingborg pågår ett pilotprojekt där Voi-användare ska skicka bild på elsparken de just parkerat. Har den ställts fel får användaren varningar och straffavgifter. Andra samtal sker också runt om i landet där kommuner och företag tillsammans väljer ut var det är lämpligt att ställa elsparkcyklarna. Politiker kan också fundera på hur stora böterna ska se ut för de företag vars kunder är särskilt vårdslösa.

Mest ansvar ligger dock på individen. Förutom att veta regler och lagar måste sunt förnuft vara vägledande. Folk behöver därför tänka efter hur och var de parkerar elsparkcyklarna.

 

Niklas Otto Olsson är ledarskribent på liberala Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren.

Ämnen du kan följa