Lokal elproduktion kan säkra elen

Signerat 26 juni 2020 05:44
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Svenska kraftnät har under flera år uppmärksammat kapacitetsbristen i det svenska stamnätet. Bland annat rapporterades förra året att Malmö och Mälardalen riskerar elbrist. 

I myndighetens senaste rapport som släpptes förra månaden, skriver man att en manuell frånkoppling kan bli aktuell för södra Sverige, däribland Skåne och Blekinge. Mycket som en följd av minskad elproduktion från kärnkraft. Men också för att vindkraften, som vuxit mycket, har en mer oförutsägbar elproduktion.

 

När Aftonbladet ville ta del av uppgifter om vilka åtgärder Svenska kraft sätter in för att hantera detta, förhalade myndigheten utlämning av handlingen, skriver tidningen. Källor inifrån myndigheten som lämnat uppgifter till Aftonbladet, och en äldre version av dokumentet, visar också att uppgifter ändrats i det, något Svenska kraftnät nekar till i ett pressmeddelande.

De borttagna uppgifterna ska visa att den svenska beredskapen för elavbrott inte är god. Vid en manuell frånkoppling kan det dröja dagar, till och med veckor, att återställa eltillgången för stora delar av södra Sverige.

Problemet grundar sig i att mycket av elen i Sverige produceras i norra Sverige och transporteras genom stamnätet söderut där förbrukningen är högre. Men allteftersom städer växer ökar också trycket på stamnätet. Import från grannländer blir då aktuellt. 

 

Ett alternativ är att bygga ut och förbättra stamnätet. Men det är dyrt och tar långt tid, över ett årtionde, enligt Svenska kraftnät. Riskerna för elbrist i vissa delar av landet finns här och nu, inte om tio år. 

Därför finns det goda skäl att göra elproduktion mer lokal. I första hand kan lokala kraftvärmeverk producera mer el, men även andra produktionsslag som sol- och vindkraft kan komplettera. Fjärrvärmebolag skulle också kunna återinvestera i elproduktion.

Sverige måste säkra tillgången på el i hela landet. 

 

Niklas Otto Olsson är ledarskribent på liberala Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren.

Ämnen du kan följa