Taiwan behöver att USA:s talman visar mod

Taiwans framtid ligger inte i Kinas händer, utan i västvärldens. Världens demokratier måste stå upp för Taiwans oberoende och självständighet.

Taiwan 2 augusti 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Kampen om Taiwans oberoende från det kinesiska kommunistpartiet har tagit en ny vändning. Peking har riktat skarpa hot och varningar till USA inför det stundande besöket av det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi. Kina kräver att talmannen inte besöker Taiwan och hävdar att de kommer vidta ”åtgärder” om resan genomförs). 

 

Kinas hotfulla retorik har föga förvånande skapat rubriker i USA. Kina som hävdar att den självstyrande och demokratiska ön är en del av Folkrepubliken har under de senaste åren höjt tonläget och ambitionerna rejält. Kinas ledare Xi Jinping har sagt att ”återföreningen” av Taiwan måste genomföras och utesluter inte att det kan ske med våld. USA har å sin sida inte hymlat med att de stöttar Taiwan både politiskt och ekonomiskt med bland annat vapenförsäljning.

 

Det har fram till i maj varit oklart huruvida USA skulle hjälpa Taiwan militärt vid ett potentiellt angrepp. Den amerikanska Taiwanpolitiken har hittills beskrivits som ”strategisk ambiguitet” – där de medvetet varit otydliga om, hur och i vilken utsträckning som de skulle stötta Taiwan vid ett eventuellt anfall. I takt med att det säkerhetspolitiska läget förändrats i världen har oron växt för ett stundande kinesiskt angrepp på den självständiga nationen i det sydkinesiska havet. 

 

Vad amerikanarna planerar för svar har därför hamnat högt upp på den politiska dagordningen i USA. USA:s svar till Ukraina i februari – det vill säga ingen militär hjälp förutom vapenleveranser – ansågs av experter vara en identisk signal om hur USA skulle svara på ett kinesiskt angrepp på Taiwan. Tvivlen blev lyckligtvis avsevärt mindre i maj i år när president Joe Biden muntligen sade att USA skulle försvara Taiwan militärt om det skulle behövas. Det historiska försvarsbeskedet följdes dock snabbt av ett lika förvirrat budskap från Vita husets talespersoner som menade att USA inte förändrat sin ståndpunkt om Taiwan. Den strategiska ambiguiteten lever vidare, men med något skarpare besked från presidentens håll.

 

Att Nancy Pelosi besöker ön skulle därför kunna ses som ännu en skarp signal mot Kinas aggressiva utrikespolitik. Det ökar också riskerna för att konflikten eskalerar, enligt medier som varit i kontakt med Vita huset. Biden har enligt utsago sagt att ”det inte skulle vara en bra idé nu” för Pelosi att besöka Taiwan, med hänvisning till risken att Kina upprättar en flygförbudszon över ön. Om Pelosi skulle backa från sin resa skulle det ses som en stor vinst för Peking. Fortsättningsvis skulle Taiwans oberoende äventyras ytterligare om amerikanska företrädare gav vika för kommunistpartiets aggressiva retorik. Hottaktiken skulle därmed bli en vinnande strategi för att mota bort omvärldens stöd för Taiwan – och måhända locka Kina att ta i med hårdhandskarna framöver.

 

Konsekvenserna av Pelosis potentiellt inställda besök skulle otvivelaktigt vara en historisk fjäder i hatten för Xi – och början på en kritikerstorm mot Biden. Den största förloraren skulle dock vara Taiwan. Pelosi har målat in sig i ett hörn och vägen ut går genom Taiwan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa