Debatt: ”Trosapolitiker – lyssna på väljarna om infarten!”

15 maj 2018 05:30

I dag, den 13 juni beslutar kommunfullmäktige i Trosa att godkänna avtalet med Trafikverket om Infart Västra Trosa. Betyder det något för dig?

Vill du även i framtiden kunna njuta av stillheten i naturen, se havsörnen flyga, beundra den sällsynta apollofjärilen i ditt närområde? Vill du bidra till att minska klimatpåverkan för dig själv, dina barn och barnbarn? Vill du att din kommunalskatt används till mer angelägna saker än ett onödigt vägbygge? Då betyder detta avtal något för dig.

Infart Västra Trosa kommer, om den byggs, att direkt leda trafiken till Utterviksvägen på Tureholmshalvön och sluta med en vändplan vid Uttervik. På Tureholmshalvön finns idag några få fritidshus med undantag av Lagnöviken där det finns en tätare bebyggelse. I övrigt är naturen orörd, en skärgårdsmiljö som kan nås även av dem som inte har båt. I ­denna miljö planerar kommunen bygga flera hundra hus, 670 fastigheter behövs för att finansiera Infarten. Avtalet i dag handlar just om finansieringen av vägen.

Hur tänker S-Alliansen i Trosa när man tar ett beslut att bygga Infarten? Många kommuninvånare har påpekat för politikerna att man tänker fel, men politikerna lyssnar inte.

Vad händer om Infarten byggs? Vi kommer att förlora en naturskön skärgårdshalvö, även en stor del av Hunga strövområde försvinner. Där man i dag kan uppleva naturen, motionera, se havsörn och sällsynta fjärilar, blir det bostadshus och vägbygge.

Bygger man hundratals hus för permanentboende långt ifrån tätorterna Trosa och Vagnhärad kommer det att generera ökat bilåkande. Jobben finns inte i Trosa, mer än hälften av kommuninvånarna pendlar redan dag­ligen. Bara till Trosa är det minst 10 km och de flesta fortsätter med bil till Vagnhärad som ligger ännu längre bort. Tänk hur mycket ytterligare växthusgaser som helt onödigt släpps ut och negativt påverkar klimatet och din framtid.

Vägen beräknas kosta 155 miljoner varav Trosa kommuns invånare ska betala 60 procent, det vill säga 93 miljoner. Dessa skulle kunna användas till mer angelägna investeringar än en väg som ingen idag har behov av.

Är du emot byggandet av Infart Västra Trosa hör av dig till oss per mail: informationtrosa@gmail.com. Vi som undertecknar detta är emot byggandet av Infart Västra Trosa och vi kommer att fortsätta påverka både politiker, Trafikverket och regeringen.

Vi kommer att starta ett upprop emot byggandet av Infarten inom kort, skriv på det!

Ingrid Benson

Anna Bohlin

Pieter Hounslow

Lovisa Wikström

Helene Kristiansson

Robert Benson

Annika Westermark

Håkan Westin

Anna Hounslow

Monica Gustavsson

Andrea Hegethorn

Inger Regebro

Inger Maria Andersson

Anders Runander

Cecilia Wikander

Bo Regebro

Trosabygdens OK

Trosabygdens Naturskyddsförening

Torsten Kjellström

Sverker Frän

Carina Pettersson

Sara Hedström

Dafne Engström

Mats Engström

Monica Casemyr

Christer Persson

Tommy Janius

Susanne Janius

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!