Hur tänker ni nu – Oxelösund?

Oxelösund 29 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som tidigare deklarerats och som vi som varit ute på Femöre den senaste tiden även sett, har stora delar av skogen på Femöre huggits ner till förmån för bostadsbygge. Oxelösunds kommun har även deklarerat att det ska byggas ett bostadsområde vid Ramdalshamnen där det också planeras att hugga ner träd och ta bort naturområden.

 Den 30 september stod det i SN att ett nytt bostadsområde kan bli aktuellt, väster om Skansvägen. Det fanns en skogsdunge som kan tas bort. Den 9 oktober gick det återigen att läsa i SN om att kommunen vill göra en ny detaljplan för Jogersö och därmed återigen ta bort naturområden. Detta gör att jag måste ifrågasätta Oxelösunds kommunstyrelse och fråga; Hur tänker ni nu?

Den 12 oktober står det att läsa i SN att SSAB 2019 släppte ut hela 14 procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp. 

Vem/Vad ska ta upp detta koldioxidutsläpp innan det når atmosfären och orsakar att växthuseffekten ökar, om vi hugger ner stora delar av skogen i Oxelösund. 

Jag undrar här om kommunen har någon som ansvarar för att få kommunen att arbeta mot de globala målen, gällande hållbar utveckling, FN:s 193 medlemsländer, som Sverige inräknat, satt upp?

FN, forskare och flera naturskyddsföreningar, bland annat WWF, går nu kraftigt ut med att vi står inför en katastrof i framtiden om vi inte minskar våra globala utsläpp av växthusgaser. Det som händer nu i Oxelösund är motsägelsefullt. Å ena sidan har vi en industri som släpper ut stora mängder växthusgaser i form av koldioxid samtidigt som kommunen planerar att ta bort stora delar av det som faktiskt kan vara en avgörande del i processen vad gäller utsläpp av dessa gaser, nämligen skogen och naturen. 

Om kommunen å ena sidan bestämmer sig för att SSAB är viktig för vår kommun måste kommunen arbeta därefter för att förebygga och ta hand om medborgarnas välmående utifrån detta. Väljer man då att hugga ner och ta bort stora delar av naturområden strider detta mot kunskapen om utsläpp av växthusgaser.

Om vi utgår ifrån Fn:s globala mål nr 13 och nr 15 har Oxelösund mycket kvar att lära sig vad gäller hållbar utveckling.

Vi måste börja tänka på framtiden, våra barn och barnbarn. Vi måste lämna över ett arv och en miljö som de kan känna sig trygga i och må bra i?

Återigen måste jag ställa frågan, hur tänker ni? Och har ni någon i kommunen som ansvarar för frågor kring hållbar utveckling?

Christina Eriksson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Oxelösund

Krögarnas dystra besked om julborden: "Ställer in"

Katrineholm

Mäklaren dementerar rykten: "Det är inte Zlatan som köpt Gimmersta"

Oxelösund

Coronaviruset sprider sig på äldreboende – ytterligare fyra smittade

Trosa

Syrebrist bakom de döda fiskarna i Trosaån

Oxelösund

PRO om åttapersonersgränsen: "Lagt ner allt"

Visa fler