Som tidningen redan tidigare har berättat så rivs bostadshus på Västra Långgatan. Fastigheten hade så omfattande mögelskador att det inte var lönt att sanera.

Nu har en arkeologisk undersökning påbörjats på platsen, enligt ett beslut från länsstyrelsen.

Anette Färjare på Eldrun kulturmiljö är utrustad med en GPS, där hon kan se kartor från olika århundraden, i olika lager. Den första kartan som finns från området är daterad till 1701. Men då är det bara tomter utritade på kartan.

Artikelbild

| Anette Färjare kontrollerar ett mynt som kom fram vid utgrävningen.

– Så vi vet inte hur husen har varit utplacerade på tomterna under tidigt 1700 tal. Hur många hus det var eller hur de var organiserade. Så det är det vi söker när vi jobbar med arkeologi här, säger Anette Färjare.

Utrustad med en liten skärslev och ett fyllfat skrapar arkeolog Patrik Gustafsson Gillbrand på Sörmlands arkeologi bort det gamla trägolvet.

– Vi är inne i ett hus som vi tror är från 1700-talet, som har eldhärjats. Huset har haft ett trägolv som är helt förkolnat. Så nu ska vi gå ner och se vad som finns under golvet, säger Patrik Gustafsson Gillbrand.

Det finns indikationer på att det finns någonting under huset och det är möjligt att det finns spår av ett hus från 1600-talet. 

Artikelbild

| Utrustad med en liten skärslev och ett fyllfat skrapar arkeolog Patrik Gustafsson Gillbrand bort det förkolnade trägolvet.

– Nuvarande Trosa kom till i den här delen av staden i slutet på 1500-talet. Då var det fem hus och sen växte staden sakta, så kanske var det tio kåkar här på 1600-talet. Så det kan vara ett av husen som stod här, vi får se, säger Patrik Gustavsson Gillbrand.