30 procent av bostäderna ska byggas på landsbygden

Allt fler vill bo på landsbygden om bara möjligheten erbjuds och det vore ett misstag att inte bejaka den möjligheten, skriver Larz Johansson och Gunnar Casserstedt.
Allt fler vill bo på landsbygden om bara möjligheten erbjuds och det vore ett misstag att inte bejaka den möjligheten, skriver Larz Johansson och Gunnar Casserstedt.

Debatt 19 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bygg 30 procent på landsbygden! Rubriken kan verka provocerande men skall ses mot bakgrund av dagens situation. I Nyköpings kommun bor cirka en tredjedel av invånarna på landsbygden men under den senaste 5-årsperioden har 91 procent av nybyggnationen skett i centralorten mot 9 procent på landsbygden. Under 2020 sjönk den senare siffran till 7 procent!

Det är inget partsintresse att det byggs, även på landsbygden, utan det ligger i vårt gemensamma intresse. Om vi menar allvar med att hela kommunen skall leva, att kommunal och kommersiell service skall erbjudas på lika villkor, att våra landsbygdsskolor skall finnas kvar och utvecklas då krävs det att vi lämnar den urbana normen bakom oss och ser vår kommun som en helhet. Behoven finns sedan länge och är nu tilltagande. Allt fler vill bo på landsbygden om bara möjligheten erbjuds och det vore ett misstag att inte bejaka den möjligheten.

"Nyköpings landsbygd är ett guldägg".  Den rubriken kunde vi läsa på kommunens hemsida den 19 februari och det är sant om man verkligen tar vara på möjligheterna som yppar sig i spåren på pandemin. Redan tidigare kunde vi se att folk började lämna storstäderna och nu är trenden än tydligare. Många har tvingats eller uppmanats att jobba hemifrån och allt fler bedömare är överens om att detta är ett beteende som kommer att bestå även efter det att pandemin klingat av. Det som har gjort detta arbetssätt möjligt är digitaliseringen som i sin tur utvecklas i allt snabbare takt med nya användningsområden och nya tekniker. Den digitala tekniken sätter inga gränser, tvärtom den spränger gränser!

Nyligen genomförde kommunen ett Landsbygdsforum som en mötesplats för goda idéer. Och det var många projekt som redovisades –  projekt som redan gått från idéstadiet till praktiskt genomförande. Men mer behöver göras! 

En rubrik under dagens program var "Kommunen som möjliggörare" och där har vi anledning att förvänta oss mer. Ingen kräver att kommunen skall göra allt men det är kommunen som kan skapa förutsättningar för landsbygdens utveckling likaväl som stadens. Tillgång till byggbar mark är då en förutsättning som saknas på de flesta av våra små landsbygdsorter.

30 procent är inget absolut tal men det kan vara en viktig målsättning och en tydlig signal att också kommunens ledning tror på landsbygden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa