Bättre stöd till skolor och kommuner i Södermanland

Linköping 17 oktober 2020 05:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En redan tuff situation för skolorna har blivit ännu tuffare på grund av coronapandemin. Men elevers utbildning går inte att sätta på vänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett närmare och mer strategiskt stöd för skolhuvudmän och skolledningar i Södermanland när det nya samverkanskontoret Linköping nu drar igång sin verksamhet.

 

I somras var en viktig debattartikel införd i Södermanlands Nyheter. Autism- och Aspergerförbundet slog larm om att bara hälften av föräldrarna till de, enligt artikeln, cirka 700 elever i Södermanland som har diagnostiserats med autism upplevde att barnen fick bättre stöd efter de fått sin diagnos. 

Artikeln avslutades med en uppmaning till skolor att ta hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten som ger råd och handledning kostnadsfritt till skolor. Vi håller med om den uppmaningen, skolor är mycket välkomna att höra av sig och stödet gäller alla barn och elever, oavsett om de har diagnos eller inte. Vårdnadshavare är också välkomna att höra av sig till vår tjänst Fråga en rådgivare dit man kan ringa eller skicka frågor via webbformulär.

 

Alla barn och elever kan behöva specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skolgång. Finland brukar lyftas fram som ett gott exempel på ett land där det extra stödet ges brett och tidigt. Runt 30 procent av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid i Finland. I Sverige gäller sedan ett år tillbaka Läsa-skriva-räkna-garantin vilket innebär att mer stöd kommer sättas in tidigare för att garantera att alla barn uppnår kunskapskraven för svenska och matematik under lågstadiet. De speciella förhållanden som gäller nu under coronapandemin kan också innebära att fler elever, och andra elever än tidigare, behöver extra stöd.Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten finns till för att stödja skolhuvudmän att organisera sitt stöd på bästa sätt så att det når alla barn och elever som behöver. Det samverkanskontor som startats i Linköping innebär att en del av den statliga myndigheten kommer vara särskilt inriktad på att ge ett mer nära och proaktivt stöd till skolhuvudmän i Södermanlands län. Samverkanskontoret i Linköping har börjat att ta kontakt med skolhuvudmän i länet och ser fram emot en gemensam samverkan i strategiska frågor. Vi ser också i våra kontakter att många engagerade anställda på skolor i Södermanland redan i dag gör ett fantastiskt arbete för barn med autism.

Marie Altervall, samordnare, och Åsa Amrén chef, samverkanskontoret Linköping, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Förskolepersonal får ansvar för allt fler barn

Gnesta

Årets nior fick högre betyg – men Gnesta är fortfarande under snittet

Kultur

Esteterna gör höstkonsert trots corona – blir Youtube

Ledare

Hårt jobb och uppoffring måste vara värt det

Insändare

"Byt ut politiker som inte förstår att bygga vettigt"

Visa fler