Dags för en ny egnahemsrörelse!

Nyköping 17 oktober 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under början av 1900-talet hade Nyköping och många andra städer i Sverige en akut bostadsbrist. Ett av svaren på bostadsbristen var framväxten av egnahem-rörelsen. Grundidén var att ge vanliga arbetare och lägre tjänstemän möjlighet till ett eget hem. Staten erbjöd billiga lån och kommunerna upplät mark för byggandet.

Nu 100 år senare är folks preferenser snarlika, de flesta svenskar och i synnerhet småbarnsföräldrar drömmer om ett eget hus med trädgård. Trots att trycket på villor och småhus är stort, har byggandet av egnahem stannat av. I stället för att säkerställa en blandning av hyreshus, bostadsrätter och småhus har Nyköpings byggnadsplaner nästan uteslutande handlat om flerfamiljshus.

Bristen på egnahem har resulterat i att ett eget hus har blivit en ouppnåelig dröm för många. De hus i Nyköping som då byggdes under egnahem-rörelsens tid är i dag så dyra att de flesta familjer helt enkelt inte har råd.

Som Kristdemokrater vill vi bidra till en sådan utveckling att vi inte bygger bara på höjden och bara fler bostadshus utan även småhus med blommande trädgårdar som bjuder på extra glöd, ansvar och engagemang. För detta behövs nya specifika nyproduktionsmål för olika boendeformer som på ett bättre sätt möter människornas vilja att bo i egna hus. Att äga är att investera i det hållbara samhället och alla ska kunna ha den möjligheten.

Östen Eriksson (KD)
Lars Lundqvist (KD)Gruppledare i Nyköpings kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

Publiktak höjs till 300 för kultur och sport

Hälsa och sjukvård

Råden för äldre skrotas – "samma för alla"

Politik

Trumpanhängaren: "Socialist, stick till Kuba"

Politik

Publiktak höjs till 300 för kultur och sport

Politik

Ny sångprotest mot regeringens publikgräns

Visa fler