Företagarna: För tidigt att ropa hej

Coronakrisen har satt Sörmlands småföretagare på prov.

Nyköping 31 juli 2020 05:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan årsskiftet har såväl den ekonomiska utvecklingen som politiken förändras dramatiskt till följd av spridningen av covid-19. Effekterna av de krisåtgärder regering och myndigheter har infört för att få stopp på smittspridningen av covid-19 har lamslagit stora delar av näringslivet och flera branscher har helt stannat av. Även om den mest akuta krisen med dramatiskt BNP-fall och skenande arbetslöshet tycks ha mattats av, är det alldeles för tidigt att ropa hej - vi är inte över ån ännu. Småföretagarsverige befinner sig i själva verket i en djup lågkonjunktur.

Den dystra bilden bekräftas av Företagarnas årliga Småföretagsbarometer. För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. Hela 19 av Sveriges 21 län har upplevt en svagare konjunktur jämfört med fjolårets mätning.

Vi vet att situationen är tuff för många småföretagare i Sörmland. Våra medlemsföretag vittnar om löner, hyror och avgifter som ska betalas samtidigt som kunderna saknas och orderböckerna är tomma. Besöksnärings- och eventföretag är särskilt drabbade, men få branscher och företag kommer helt klara sig undan krisen. För företagarna själva handlar det ofta om personliga tragedier, när den verksamhet som man under flera decennier har byggt upp raseras på bara några veckor.

I takt med att antalet företag som påverkas negativt blir fler, stiger arbetslösheten och utanförskapet ökar. Det kan få förödande konsekvenser för Sörmland och samhället i stort. Utöver långsiktiga strukturreformer som stärker Sveriges och svenska företags konkurrenskraft behöver många av de regelförenklingar och insatser som gjorts under rådande kris i någon form förlängas.

Här i Sörmland handlar det inte minst om att de olika regionala stödinitiativ som skapats även fortsätter gälla under lång tid framöver. Stödinsatsen för besöksnäringen i Sörmland (STUA) är ett gott exempel på detta.

Även om krisen inte på långa vägar är över så måste vi börja blicka framåt och våga satsa för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i svenska företag. Tre reformområden:

− Minskad regelbörda för företag

− Lägre beskattning av företag och företagare

− Sänkta kostnader för att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft

De senaste åren har alltför många ansvariga politiker visat på allvarlig okunskap om företagandets villkor. Sverige är beroende av en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Bättre förutsättningar för företagande är en nödvändighet om vi vill gå stärkta ur den här krisen. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, och fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!

Daniel Wiberg, ekon.dr. chefsekonom Företagarna
Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholm-Mälardalen

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

Svår lottning för Djurgården i CL-kvalet

Fotboll

Match igen när Nävekvarn möter Västerljung

Fotboll

Match igen när Trosa Vagnhärad U tar emot Barva

Fotboll

Spel igen efter uppehållet när Sjösa möter Tun

Fotboll

Match igen när Oxelösund möter Harg U

Visa fler