Glöm inte TGOJ-banan!

Oxelösund 26 maj 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack Conny Steisjö för ditt inlägg i SN den 20/5 (Persontåg Oxelösund-Eskilstuna – vision eller fiktion). Från mitt håll är jag beredd att ta upp frågan igen. Den har kommit upp till diskussion då och då. Håller med dig om att en ny utredning borde göras med tanke på att mycket hänt på senare år, bland annat med kraftig inflyttning till flera sörmländska orter. 

Infrastrukturen är ett hett politiskt diskussionsämne. Höghastighetståg? Förbättrade bilvägar i nord-sydlig riktning i länet? Infarter och förbifarter i Strängnäs och Trosa. För att nämna några…

Centerpartiet i Oxelösund föreslog tidigt att ett nytt resecentrum i Nyköping borde ha legat i anslutning till TGOJ-banan. Nu planeras tyvärr för en annan lösning.

I en handling från 2017-10-16 från Centerpartiets distriktsstyrelse i Sörmland kommenteras Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029.

Där hävdas: ”Ett samutnyttjande i framtiden av TGOJ-banan med gods- och persontrafik är ekonomiskt fördelaktigt”. Centerdistriktet framhöll också att man ville se ”en större vision angående de järnvägsspår som redan finns i länet”. Dessutom: ”Vi tycker även att man missat att ta hänsyn till TGOJ banan i samband med resonemanget om Ostlänken”. 

Sörmland har ett befintligt järnvägsspår mellan Eskilstuna och Oxelösund, med många möjligheter till utbyggda stopp utmed vägen. En bana som i dag inte utnyttjas för persontransporter! Är det verkligen försvarbart? 


Ämnen du kan följa