Gör din röst hörd i kyrkovalet!

Oxelösund 14 september 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta Oxelösundsbor är stolta över sin vackra, annorlunda kyrka S:t Botvid och visar den gärna för gäster och vänner från annan ort. Det är nu i kyrkovalet som du som kyrkotillhörig kan välja vilka förtroendevalda som under de kommande fyra åren skall anförtros ansvaret att fortsätta vårda kyrkan. Stjärnholms kyrka är också församlingens ansvar och den är tillgänglig för enskilda besök, vigslar, dop, begravningar och konserter.

Att Oxelösunds församling är delaktig i många verksamheter även utanför kyrkan är välbekant för många. Församlingen har ett stort nätverk och är en viktig samverkanspart med kommun, sjukvård, skola, socialtjänst och föreningsliv. Delaktighet och stöd till gamla och sjuka på våra äldreboenden uppskattas av såväl de boende som personalen. Denna samverkan kan inte ske utan att de förtroendevalda stödjer och avsätter medel för detta viktiga arbete.

Musikverksamheten med bl a konserter av kända musiker håller mycket hög klass. Det vill vi fortsätta med liksom med hög klass på församlingens olika körverksamheter.

Att Oxelösunds församling har ett varierat gudstjänstliv har gjort att många kommit i kontakt med sin egen andlighet.

Varje församling har sin egen ekonomiska förvaltning. I Oxelösund är inkomsten huvudsakligen den kyrkoavgift som medlemmarna betalar.

Du som är kyrkotillhörig har möjlighet att för de kommande fyra åren välja de människor som du tror rätt kan förvalta dina medlemsavgifter.

Kyrkans Bästa i Oxelösunds församling är en nomineringsgrupp utan partipolitisk tillhörighet eller stöd. Gruppen består av engagerade människor, som vill verka för att församlingen är en växtplats för alla åldrar med kyrkans kristna budskap som grund för all verksamhet. 

I den broschyr vi sänt till alla hushåll i Oxelösund kan Du läsa hur vi i Kyrkans Bästa vill att församlingen skall utvecklas. 

Vi hoppas att du använder din möjlighet till inflytande genom att delta i kyrkovalet senast på valdagen söndagen den 19 september 2021.

Torbritt Bökman, Kandidat för nomineringsgruppen Kyrkans Bästa i Oxelösunds församling

Ämnen du kan följa
Kyrkovalet 2021
Östra Sörmland

(S) vinnare i kyrkovalet i Strängnäs stift

Nyköping

Lågt valdeltagande i årets kyrkoval

Nyköping

Ella fick rösta i kyrkovalet för första gången: "Nu har jag tränat inför nästa år"

Debatt

Debatt: Kyrkan ska vara för alla – inte bara för vissa

Insändare

Insändare: POSK – för en fri kyrka på riktigt

Visa fler
Läs mer!
Nyköping

Socialdemokraterna störst   kan ändå stå utan makt

Oxelösund

Kyrkoval mellan motståndare som är ense

Insändare

Insändare: Ingen konflikt i Oxelösunds församling

Oxelösund

SD kommer inte till val – kyrkovalsstrid i Oxelösund