Grönområden bebyggs i Trosa

Insändare 16 oktober 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi flyttade till Trosa för några år sedan hade vi nära till grönytor åt alla håll från vår bostad. En del var vildvuxna med enar, små bergknallar och buskage medan andra var större gräsytor som utgjorde mellanrum mellan villa- eller radhusområden, någon industri eller någon gata. Luft och ljus fanns att tillgå på nära håll.

Så är det tyvärr inte längre! Nu byggs det överallt där det är möjligt att bygga! Trosa förtätas. Så är det kanske att bo i en stad men även städer kan ha råd att hålla sina invånare med obebyggda ytor. De behövs! Vi saknar våra grönytor, som nu bebyggs med både höga och låga hus. Överallt! Det betyder fler människor och bilar i närområdet! Mer oljud!

Vi saknar mellanrummen som dämpade ljud och gjorde att vi inte bodde så tätt! Motsatsen till ”här rivs för att få luft och ljus”!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fastighetsaffärer

62 kvadratmeter stort hus i Öbolandet, Trosa sålt för 4 600 000 kronor

Nyetableringar

Bärmo AB - nytt företag startar i Trosa

Nyetableringar

Grounded Coaching - enskild firma startar i Trosa

Västra infarten och väg 218 diskuteras – plan ska tas fram i början av nästa år

Nyetableringar

Nystartad fastighetsförvaltare i Trosa

Visa fler