Hårt tryck på sörmländska solcellspengar

Rekordintresset för solceller i Sörmland fortsätter. I Regeringens höstbudget föreslås mer statligt finansieringsstöd.

Mikael och Lena Wingren kollar hur produktionen av solcell ser ut för dagen, det gör de med hjälp av en app på telefonen.

Mikael och Lena Wingren kollar hur produktionen av solcell ser ut för dagen, det gör de med hjälp av en app på telefonen.

Foto: Sandra Nordin

Nyheter2019-10-19 12:32

Regeringen föreslog i sin höstbudget att skjuta till ytterligare 500 miljoner kronor till det statliga finansieringsstödet för solceller för 2019. I dagsläget handlägger Länsstyrelsen i Sörmland fortfarande ärenden som inkom förra året.

– Energimyndigheten fördelar medel till länen i omgångar. Det tilldelades nyligen medel till länen för att kunna besluta i ärenden som inkommit i november och december 2018. Länsstyrelserna får nu ta beslut i ärenden som inkommit till och med sista december 2018,  säger Bengt Nordström, bostadsdirektör på Länsstyrelsen. Vad det föreslagna tillskottet i budgeten för 2019 kommer innebära för Sörmland går inte att säga än.

– Hur mycket respektive län tilldelas beror på söktrycket och hur många ärenden de tilldelade medlen räcker till beror på projektens storlek och beviljade stödbelopp, säger Bengt Nordström.

Det statliga stödet infördes 2009 och i Sörmland har över 1200 ansökningar fått stödet beviljat sen dess. I Sverige låg cirka 18 400 ansökningar i kö för det statliga stödet under septembermånad.

Mikael och Lena Wingren i Stigtomta utanför Nyköping skaffade sina första solceller 2017. Mikael var tvungen att vila efter en ridolycka när det började klia i fingrarna.

– Jag måste alltid ha ett projekt så jag började skicka ut offerter till olika solcellsföretag, berättar han.

Ladugården på den lilla gården har väldigt gynnsamma förhållanden för att producera solel, totalt installerades 39 stycken i februari 2017.  En av baksidorna av solceller sägs vara den stora kostnaden av installationen men Mikael känner att det är en långsiktig investering.

–  Jag har räknat på att det kommer ta cirka åtta år så har vi sparat in investeringen av solceller, säger han.

– Vi sparar ju pengar på det här viset. Även om vi måste köpa el under den mörka årstiden så blir det här mycket billigare för oss i längden.

Till sina första solceller sökte Mikael och Lena Wingren solcellsstöd. Först betalade de med rotavdrag, sen när de fick stödet för solcellerna beviljat betalade de tillbaka rotavdraget och så småningom så trillade stödpengarna in på kontot. I februari 2019 installerades ytterligare 18 solceller på den röda ladan utanför Stigtomta.

– Men då fick vi inget solcellsstöd, man får det bara en gång per fastighet, men för mig går miljö och ekonomi hand i hand, säger Mikael Wingren.

Intresset för solceller är fortsatt högt. 2018 installerades 10 200 nya solcellsanläggningar i Sveriges 21 län. 1 124 stycken av dem installerades i Sörmland. I dagsläget är det en lång kö av ansökningar och mycket medel saknas i nuläget för att bevilja de som sökt hittills. Enligt Bengt Nordström på Länsstyrelsen är det oklart om medlen kommer räcka till alla som ansökt.

–  De allra flesta som söker stödet uppfyller kraven för stöd och då beviljas de i mån av medel, i nuläget får länsstyrelserna som sagt ta beslut i de ärenden som inkommit till länsstyrelserna till och med sista december 2018, säger han.

Regeringen föreslår i sin höstbudget att öka det statliga investeringsstödet för solceller även för 2020. Det skulle innebära att 2020 kommer det finnas 835 miljoner kronor i pengasäcken för de som vill söka investeringsstöd. Från maj 2019 kan man få stöd för 20 procent av investeringskostnaderna, tidigare kunde man söka stöd för 30 procent. 

Riksdagen förväntas ta beslut om höstbudgeten i mitten av december.

Ladugården låg i princip optimalt för att solcellerna ska kunna producera så mycket el som möjligt.
Ladugården låg i princip optimalt för att solcellerna ska kunna producera så mycket el som möjligt.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!