Janstorpsskogens naturreservat hotat!

Arnö 20 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens hantering av Janstorpsskogens naturreservat på Arnö är en katastrof. De ansvariga tjänstemännen förmedlar en falsk bild och utelämnar egen underlåtenhet. Problem med granbarkborren har funnits i mer än tio år med döda granbestånd. Detta har inte uppmärksammats av kommunens ansvariga vid bildandet av naturreservatet. Man kunde då med rätt kompetens ha gjort en mindre gallringsavverkning med hästar, skyddat skogen utan att förstöra marken och rekreationsvärdena.

Kommunen har redan förra hösten allvarligt skadat natur och rekreationsvärdena genom en regelvidrig avverkning med stora maskiner på vattensjuk mark. Man hade bokat maskinerna utan rätt att flytta tiden för avverkningen. En häpnadsväckande inkompetens. Detta skapade stora sår som skapar nya döda träd kommande år och tar decennier att läka. Argumenten är nu att tjäna en miljon på skogen genom fortsatt kalavverkning och plockavverkning. 

Priset får boende på Arnö ta i ett förlorat nära och flitigt utnyttjat rekreationsområde. Påståendet att man får avverka hur som helst i ett naturreservat är häpnads-väckande. Det är faktiskt skillnad på stora vanliga skogar eller små naturreservat på ett fåtal hektar. Det är ett trovärdighetssvek att först bilda ett naturreservat för kommuninvånarnas rekreation, välbefinnande och sedan förstöra det. Hur tänker ansvariga politiker och tjänstemän? Kompetensbristen kommer att drabba fler reservat. De politiska målen måste implementeras bättre på tjänstemannanivån.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa