M: "Skogen måste brukas"

Sörmland 11 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattinlägg Greenpeace SN.

I SN 22/5 målar Greenpeaces Sverigechef Isadora Wronski upp en svart bild av Sörmlands skogar och hävdar att vi är dåliga på att skydda dem. Moderaterna delar inte den bilden. Vi ser ett hållbart, ökat nyttjande av våra skogar som viktig del i lösningen på klimatfrågan.

Wronski hänvisar till EU:s mål om 30 procent skyddad skog men blandar ihop korten genom att jämföra med 3,6 procent formellt skyddad skog i Sörmland och bortser helt från den stora mängden frivilligt skyddad skog och den skog som ligger inom Sveriges mycket omfattande strandskydd.  Att jämföra äpplen och päron som Wronski gör främjar inte en sansad debatt utan bidrar tvärtom till att skapa en felaktig bild av svenskt skogsbruks påverkan på miljön. 

Den viktigaste frågan är: Behövs det mer skyddad skog? Vårt svar är nej. Den rikaste biologiska mångfalden i Sörmland är skapad runt familjeskogsbruket. Vårt vackra landskap har vuxit fram under år av ansvarsfullt brukande av skogen – ett tydligt bevis på att den enskilda ägaren är en mycket bättre, långsiktigare förvaltare av naturvärden än statliga formella skydd. Att omöjliggöra skogsbruk med utökat skyddskrav är att slå undan benen på småföretag på landsbygden och samtidigt göra miljön en björntjänst. Det är den växande skogen som binder koldioxid och därför behöver vi hålla produktionen hög. 

Greenpeace föreslår även att kommunerna ska slopa avkastningskrav på sina skogsinnehav. Det vore ett fruktansvärt slöseri med kommuninvånarnas tillgångar. Dagens skogsbruk ska drivas med naturhänsyn - det går alldeles utmärkt att bruka skogen så den både skapar avkastning och naturvärden.

Anna af Sillén (M)Oppositionsråd Nyköping

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Kyrkans skog skapar trygghet och ska förvaltas väl

Debatt

Debatt: Skogen – en resurs som både älskas och brukas

Sörmland

Får pengar för att lyfta skogsbruket

Sörmland

Renodlade älgjakten har försvunnit från Sörmland

Sörmland

Förslaget: Markägare ska få hjälp med granbarkborren

Visa fler