Debatt: Myndigheten mörkar stor smittspridning i skolan

Sverige 14 januari 2021 05:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare smittar barn inte mycket och smittspridning i skolan är inte av väsentlig betydelse. FHM:s egna data motbevisar detta!

Granskar man FHMs egna veckorapporter står det att vi hade 199 utbrott i miljöer för allmänheten vecka 50 2020. 90 av dem i grundskolan, 28 i förskolor, 23 gymnasium, 39 arbetsplatser. FHM talar med andra ord med kluven tunga.

 

Tyvärr styrs smittskyddsåtgärderna av det FHM säger, inte av de fakta som FHM har. Detta har gjort att man inte vidtagit nödvändiga smittskyddsåtgärder i skolan. Resultatet är förödande:

Hittills har 8 barn under 19 år avlidit (källa: FHM), 63 barn har vårdats på IVA, Barn-IVA i Skåne är fullbelagd, 1 168 skolor har haft utbrott (källa: covid19-skola-och-barn.se), 70 barn med MIS-C (källa: covid19-skola-och-barn.se), 55 237 barn 0-19 bekräftad c19 (FHM)

Barn trängs och blandas i skolan i korridorer, matsal och trånga klassrum. Vuxna ska ha 10 kvadratmeter att röra sig på i butiker, barn 1-2 kvadratmeter i skolan? Det är bekräftat att sång sprider covid, hur var det med luciasång och hur är det med sång inomhus?

 

 

WHO rekommenderar munskydd för barn över 5 år vid smittorisk. FHM och regionens smittskyddsläkare vill inte ens erkänna att c19 till stor del är luftburet. De vill ha säkert avstånd i stället. Varför vill de då inte ens ha säkert avstånd i skolan? 

Hur tror de det går om en smittad sitter i ett trångt klassrum en hel dag? Då sprids smittan i hela klassrummet! Det finns mängder med forskning som visar att aerosolsmittan med c19 blir luftburen till stor del och att munskydd skyddar. Det kan till och med vara väl så viktigt att bära munskydd som att tvätta händerna!

Samtidigt vill FHM och smittskyddet heller inte erkänna konsekvenserna av asymptomatisk och presymptomatisk smitta och vidta nödvändiga åtgärder.

 

 

Enligt arbetsmiljölagen är skolledningen ansvarig för att skydda anställda och barnen mot farlig smitta. De ska ta fram riskbedömningar för varje skola och jobba för att eliminera riskerna. Dessa ska på förfrågan lämnas ut till förälder. Om någon smittas och blir allvarligt sjuk kan skolledningen straffas för detta (arbetsmiljölagbrott). Det räcker som bevis att veta att utbrott fanns i skolan för att anmäla.

Om någon förälder inte känner sig trygg med att lämna sina barn i skolan efter detta, är det viktigt för dem att veta att Föräldrabalken säger att förälder har plikt att skydda sina barn. Föräldrabalken står över Skollagen, så skolan och socialkontoren har nog inte så mycket att komma med för att tvinga barnen till skolan.

Claus Röyem, Oxelösund

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Oxelösund

Växelvis distansundervisning fram till sportlovet

Kultur

Efter regeringens beslut – kulturskolan öppnar igen

Kultur

Kulturskolan tvingas övergå till distansundervisning

Nyköping

Slitsamt i grundsärskolan trots distansundantag

Ledare

Kampen mot viruset är en lång uppförsbacke

Visa fler