Rätt att kommunen tar sitt ägaransvar för Skavsta

Inget borgensåtagande ska göras lättvindigt med andras pengar, men i fallet Skavsta gör kommunen rätt.

Nyköping 4 maj 2021 14:23
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Pandemin sätter nästan all flygplatsverksamhet på undantag. Verksamheter som i slutänden är beroende av betalande resenärer far illa. Staten har skickat extra stöd till de flygplatser där staten är ägare. Något liknande blir nu Nyköpings kommun tvungen att göra med Skavsta. Att måna om företag man äger är något att leva upp till, inom den affärsmässiga rimlighetens ramar. 

Någon hjälpande hand från staten är inte att vänta, tyvärr. Så sent som i förra veckan meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth, i samband med en interpellation från sörmländska riksdagsledamoten Martina Johansson (C), ännu en gång att ägarna till Skavsta minsann får öppna sina egna plånböcker om flygplatsen har det svårt. Att även privatägda stora flygplatser har en roll inom samhällsviktig infrastruktur landar liksom inte fullt ut, vilket illustreras av att Skavsta erbjöds en roll som beredskapsflygplats men utan full kostnadstäckning. 

I en kris. 

 

Som minoritetsägare i Skavsta är kommunens ansvar inte lika stort som huvudägaren Vinci Airports, vilket också kommunalrådet Urban Granström (S) underströk på måndagens presskonferens, men att bejaka gemensamma intressen har ett bärande värde. I detta är Skavsta en del av den lokala infrastrukturen, som även för andra delar av näringslivet och arbetsmarknaden betyder mycket. Det gäller inte minst hotell, restaurang, upplevelser och allehanda följdresor inom närområdet. I detta kan den främst vinsten för Nyköpings kommun som minoritetsägare till en flygplats ses.

 

Lokalt är frågan kommunalpolitiskt skarpast laddad inom den konstellation som styr i stadshuset. Det illustreras av hur Miljöpartiet nu kommer att rösta nej, medan koalitionskollegorna Socialdemokraterna och Centerpartiet får ta huvudansvaret för beslutet. I kommunstyrelsen var inget annat parti emot uppgörelsen. Fullmäktigevoteringen nästa vecka blir därmed mer av en formalitet än en spänningsladdad historia. 

Vägningen av flyget som del av en modern infrastruktur, en arbetsplats och en försvars- och krisberedskapspolitisk tillgång som motpol till flygets skadliga påverkan på klimatet, varierar förstås från parti till parti. Miljöpartiet i Nyköping har ett principbeslut sedan 2006 på att inte kommunen ska ge pengar till flygplatsen. Det påverkade under Nyköpingsalliansens (2006-2010), de rödgrönas (2010-2018) och det nuvarande samarbetets tid. I MP-leden finns det även ett antal som drömmer om att helt lägga ned flygverksamheten. 

 

Detta sagt, finns fullgoda skäl att vara uppmärksam på risken med att göra ett större borgensåtagande åt en flygplats i kris. Även om antalet miljoner som kommunen nu garanterar är färre än vad var Vinci Airports ursprungliga önskemål, är det likväl skattepengar. Djävulens advokat måste ställa sig frågan om detta är ett indirekt sätt att fördela smällen vid en möjlig konkurs? Risken finns, men vare sig kommunen eller Vinci Airports ger intryck av att ha har gett upp hoppet om flygplatsens nuvarande eller framtida värde. 

Det är inte en långsiktig minskning i efterfrågan på resor som skapat krisläget, det är en global pandemi. I bakgrunden finns också den växande turbulensen i huvudstaden när Bromma ska läggas ned i mitten på 2030-talet och trafikbelastningen stegvis styras om – och en bättre järnväg dras söderut från Södertälje, via Skavsta. Därför är det också rätt att kommunen tar ett extra ansvar som ägare. 

Olof Jonmyren

Ämnen du kan följa