Snusk i kök på äldreboende i Nyköping

Äldreboendet i Nyköping fick flera nedslag under inspektionen.
Äldreboendet i Nyköping fick flera nedslag under inspektionen.

Mögel och gamla matrester har lett till nedslag på äldreboendet i Brandkärr.

Nyheter 18 oktober 2019 18:00

Det var under en kontroll som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upptäckte bristerna på Mariebergsgården i Brandkärr. Under den oanmälda inspektionen upptäcktes bland annat att på två av avdelningarna fanns det diskmaskiner som fungerade dåligt. Den ena fick nedslag under en inspektion redan i mars och var visserligen felanmäld men inte åtgärdad. Diskmaskinerna både läckte och diskade inte helt rent. Något som skulle kunna leda till att mikroorganismer, det vill säga mögel, växer till sig på den utrustning som inte blivit ordentligt ren, vilket skulle klassas som hälsofarligt.

Det upptäcktes även tydliga brister i rengöringen av köken. Bland annat låg en sockel som ska sitta under ett bänkskåp slängd på en hylla under en av diskbänkmaskinerna.  Sockeln var tydligt angripen av mögel, vilket syntes i form av en gulgrön hinna på delar av den. Under flera av bänkskåpen fattades socklar och under skåpen fanns både bestick, krossat glass, smuts och gamla matrester.

Vidare upptäcktes även att det fanns livmedel med för hög temperatur och att personalen på en av avdelningarna på äldreboendet inte visste att det fanns en termometer i kylskåpet där man kunde kontrollera temperaturen. På samma avdelning satt en lista där man rutinmässigt ska fylla i den levererade matens temperatur. Den listan var inte i fylld på sex månader. Man konstaterade under inspektionen att personalen helt enkelt saknade den kunskap man bör ha vid hantering av livsmedel.

Avvikelserna kommer följas upp med extra kontroller.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa