Tvinga inte iväg tvååringar från föräldrarna

Obligatorisk förskola är ett extremt förslag. De problem som identifierats borde mötas med andra insatser än att tvinga iväg alla tvååringar från sina föräldrar.

Sverige 16 oktober 2020 05:12
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att alla barn måste gå i skolan. Det är inte tillåtet att exempelvis utbilda sina barn själv hemma. Föräldrar som gör detta riskerar att straffas med exempelvis böter. 

I det stora hela är det en rimlig ordning. Att gå i skolan och få en grundläggande utbildning är helt nödvändigt i ett samhälle där vi ställer höga krav på arbetsmarknaden. Skolplikten är ändå förnuftig. Den kan förstås behöva ses över och uppdateras löpande. I vissa fall kan det handla om barn med särskilda behov som mår bättre med undervisning i vissa miljöer. Teknik utvecklas ständigt och kan på nya sätt göra det möjligt med viss distansundervisning. 

Det är lika rimligt att vi inte har en förskoleplikt i Sverige. Det finns en gräns för när barn bör börja undervisas på ett systematiserat sätt. Innan dess måste familjer själva få avgöra hur deras barn bäst tas omhand. 

 

Den allmänna motionsperioden har precis avslutats och i en motion föreslås att ändra på den svenska ordningen och införa även obligatorisk förskola, i det här fallet från två års ålder. Undertecknare av motionen är ett antal socialdemokrater. Den är inte så långt borta från att vara ett skarpt förslag som man kan tro när det gäller en motion. 

I kommentaren ställer sig riksdagen bakom dess yrkanden, och redan 2019 slog regeringen fast i januariöverenskommelsen att en utredning om obligatorisk förskola ska göras. Trots att det i det här fallet är en vanlig motion kan vi alltså ändå förvänta oss att det kommer att gå vidare till en faktisk utredning och ett förslag. 

 

Det är oroväckande. Att svenska politiker ens föreslår att göra det obligatoriskt för alla föräldrar att lämna bort sina barn till förskolan från att de är två år gamla är ett bra bevis för hur extremt Sverige är i vissa värderingsfrågor internationellt. Det är svårt att föreställa sig något annat land göra något liknande. 

De som står bakom förslaget har såklart ett antal argument som de anser bevisar att de har rätt. Det finns siffror som visar att barn som inte har gått i förskola har sämre språkutveckling och klarar sig sämre senare i skolan, exempelvis. Frågan är ju bara varför så är fallet. 

Är förskolan i eller handlar det snarare om vilka grupper som väljer bort förskola? Det finns nämligen också siffror som pekar på att det i hög grad är utrikesfödda med låg inkomst som väljer att inte sätta sina barn på förskolan. Dessa barn har ett underläge i samhället på flera sätt.

 

Med andra ord så känns det lite som att Socialdemokraterna här vill införa en rätt absurd lag som ska tvinga alla föräldrar i Sverige att lämna bort sina tvååringar, oberoende av familjens behov och barnens individuella förutsättningar. Bara för att S inte vill prata om invandring och segregation. 

Det kan rimligen finnas andra svar på hur man söker kontakt och samarbete med de familjer som är som mest utsatta. En stärkt socialtjänst som kan ha regelbunden uppföljning med dessa familjer är en möjlig metod. En annan är att fortsätta jobba aktivt med integration via arbetsmarknaden. 

 

Att det finns barn som riskerar att bli utsatta och hamna bakom sina jämnåriga i sin utveckling på grund av deras familjers position i samhället är ett problem. Att införa en lag på att alla familjer måste låta det offentliga vårda, sköta och uppfostra deras småbarn är inte en rimlig reaktion på det problemet.

Hanna Marie Björklund

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Gnesta

Man gripen efter bomblarmet i Gnesta

Sörmland

Kronprinsessparet besökte Kullbergska sjukhuset

Politik

Publiktaket höjs till 300 för kultur och sport

Gnesta

Jörgen fick stänga butiken när polisen letade bomb

Politik

Restriktionerna lättar – publiktaket höjs till 300

Visa fler