Vaccinationsprocessen måste vaccineras mot otydlighet

Sverige 17 februari 2021 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Precis innan det olycksdrabbade året 2020 tog slut spreds en efterlängtad nyhet över landet. 27 december blev Gunbritt 91 år i Mjölby första svensk att få den första injektionen i vaccinationen mot Covid19. Det här var ett viktigt steg i massvaccinationen som ska sätta punkt för social distansering, tomma butiker, kvällsstängda restauranger, öde biografer och igenbommade turistattraktioner. 

 Från vaccinsamordnare Richard Bergström löd, och lyder fortfarande, budskapet: ”Alla svenskar över 18 år kommer erbjudas vaccin innan midsommar”. Fantastiskt tänkte många och såg framför sig en midsommar med hela släkten. Livet kan bli som vanligt igen. 

 

Nu har en dryg månad passerat sedan den symboliska sprutan gavs. Men i stället för framgångar fylls radio, tv och tidningar med allt annat än positiva nyheter om hur vaccinationen fortlöper. Vaccindoser som inte används av oro att det inte kommer nya, osäkerhet kring hur du anmäler dig för vaccination och inställda vaccinleveranser. Motgångarna är många. Regeringens vaccinsamordnare står i sin tur och återupprepar sitt alltmer slitna mantra om midsommar som deadline.

Enligt Riksbanken innebär varje månad som pandemin förkortas ungefär 25 miljarder högre BNP på nationell nivå. Utan en snabb och effektiv massvaccinering riskerar Södermanland och Sverige att förlora i konkurrenskraft mot andra länder. Vaccineringen är inte bara livsviktig för att rädda människoliv utan också för att rädda jobb och företag 

 

Avsaknaden av ett tydligt och enat ledarskap och raka besked kring vaccinationen är ett stort problem för Södermanlands företagare, framförallt inom besöksnäring och detaljhandeln. Företagare som sedan pandemins utbrott slitits levt i osäkerhet och den fortsätta ovissheten ger dem inte någon som helst möjlighet att planera sin verksamhet. Vågar jag anställa? Vågar jag signera ett nytt hyresavtal? Kommer min verksamhet ens kunna ha öppet i sommar? Företagare är av naturen optimister och problemlösare och vill se möjligheter. Man behöver inte heller gilla alla beslut som tas, men man vill ha ett beslut att förhålla sig till. Bristen på beslut och ovisshet är en av dom största problem företagare har. Den optimism som föddes när informationen om vaccinet kom, tenderar att försvinna om den otydlighet och frågetecken som nu råder gällande vaccineringen inte tydliggörs snabbt.

 

Företagarna uppmanar till allmän kraftsamling och är beredd att mobilisera våra medlemsföretag för att hjälpa till och underlätta för medarbetare att bli vaccinerade. Men för att vi ska kunna dra vårt strå till stacken så behöver beskeden bli tydligare och målen mer realistiska. 

Thomas Byström, regionchef, Företagarna Mälardalen

Ämnen du kan följa