Visa att landsbygden är värd mer än löften

Nyköping 28 augusti 2021 05:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en nyligen publicerad rapport från Linköpings Universitet, "Om missnöje och framtidstro i olika landsdelar" (Rapport 2021:4 av Gissur Erlingsson med flera) belyses spänningarna mellan centrum och periferi. Rapporten belyser problematiken, dels ur ett nationellt perspektiv men också ur en kommunövergripande synvinkel. I den senare delen är det lätt att känna igen frågeställningarna i vår egen kommun Nyköping.

Genomgående upplever människor som bor och är verksamma på landsbygden att centralorten gynnas på landsbygdens bekostnad. De satsningar som görs sker regelmässigt i centralorten medan landsbygden och de mindre tätorterna lämnas åt sitt öde. Skall det ske någon form av utveckling så får man ta saken i egna händer - kommunledningen verkar inte ha några ambitioner att driva utvecklingen framåt. Detta trots att vi tidigare i år kunde läsa på kommunens hemsida att "Nyköpings landsbygd är ett guldägg med möjligheter"! Men det räcker inte med konstaterandet – det krävs också praktisk handling!

 

Våra skolor på landsbygden är nerläggningshotade. Nej säger våra politiker, vi slår vakt om skolorna och vi  tänker inte lägga ner någon skola. Det låter bra men om inga åtgärder vidtas kommer skolorna att lägga ner sig själva, det krävs nämligen inflyttning av unga barnfamiljer för att skolorna skall kunna leva vidare. Hur skall den inflyttningen åstadkommas?

Många fler vill flytta till landsbygden. Under den ännu pågående pandemin har många valt eller tvingats att arbeta hemifrån och de flesta bedömare är överens om att detta beteende kommer att bestå och då ökar incitamentet att bo på landet med alla de fördelar det innebär. Hur skall detta tas till vara?

 

Vi utmanar företrädarna för samtliga partier i kommunfullmäktige. Hur vill du och ditt parti utveckla landsbygden och dess mindre tätorter. Och då menar vi inte i svepande ordalag som "att bevara en levande landsbygd" och liknande som vi kan läsa i valprogram utan i konkreta termer och med förslag om praktiska åtgärder. Det är dags att ge landsbygden besked inför nästa års kommunalval så vi vet vem eller vilka vi skall ge vår röst! 


Ämnen du kan följa