Bryggbråk i Brannebol

Båtbryggorna i Brannebol/Lappetorp har byggts ut. Flera av de boende misstänker att tillstånd saknas och kommunen, länsstyrelsen och polisen är nu inkopplade.

9 juli 2015 06:37

Viken där bryggutbyggnaden ska ha skett sträcker sig från Hornsviken till Marsö och Brannebol. Viken är speciell på grund av vatten- och fågellivet. År 2012 gjordes en undersökning där man konstaterat att den ökade båttrafiken påverkat vattenmiljöerna negativt. Därför befarar boende att ett ökat antal båtplatser leder till mer båttrafik som i sin tur påverkar vattenmiljöerna och bidrar till förgrumling.

Boende är också upprörda över att den gamla bryggan ska ha eldats upp i området nära båtplatserna. Den bryggan kan ha innehållit byggmaterial av telefonstolpar som behandlats med ett giftigt ämne som är förbjudet att elda. Boende har tagit bilder som de menar föreställer rester av eldade telefonstolpar. En polisanmälan gjordes, men när polisen skulle ta askprover fanns ingen aska kvar på platsen. Men enligt polisen verkar även den nya bryggan innehålla delar av gamla telefonstolpar. Några av stolparna är täckta av plast medan andra delar är helt exponerade under vattenytan.

Rickard Cervin, miljöpolis i Nyköping, bekräftar att de fått in en anmälan men säger att man inte kan säga om det är ett brott förrän man har vet om det funnits tillstånd att bygga bryggan och om byggmaterialet i så fall ansetts godkänt.

Ännu en aspekt i ärendet är att viken tillhör omkringliggande fastigheter. Vilket inte egentligen berör båtfararna då vattnen går under allemansrätten. Men Niclas Röken, boende i området, menar att det är problematiskt då NFS Marin, som anrättat bryggan, bedriver kommersiell verksamhet och gör vinstdrivande affärer på de privata vattnen i och med uthyrningen av båtplatser.

– Fastighetsägarna får lida av detta då det bland annat minskar värdet av strandbelägna fastigheter i området, säger han.

Marie Stafstedt Myhrman vid Länsstyrelsen har skickat ut föreläggandet om att få in diverse tillstånd från NFS Marin. Hon berättar att man ännu inte fått svar men att svarsperioden, med vite, förlängts till augusti. SN har varit i kontakt med NFS Marins vd Jan Jansson som inte vill kommentera ärendet i sig.

– Vi har bytt ut den gamla bryggan mot en ny, resten vill jag inte kommentera, säger han

Marie-Louise Turesson, boende i området, berättar att NFS har hand om de boendes bryggor men att de med god kännedom om områdena tror att NFS Marin utfört exploatering utan tillstånd under en längre period.

– Det har funnits oro bland boende om vad exploateringen innebär för dem. Flera tror atth de har muddrat och byggt där utan tillstånd, berättar hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lovisa Carlberg