Byggprojekt i Nyköping 100 miljoner över budget

Byggnadskostnaderna drog iväg för CHR Bygga Bostäder. Nu har moderbolaget BB Holding beviljats rekonstruktion.

14 september 2019 05:55

Bolaget Bygga Bostäder har för närvarande fyra pågående projekt igång på Brandholmen i Nyköping, ett projekt som ska generera drygt 170 lägenheter. Prislappen för projekten som ligger vid Fotbollsvägen har blivit betydligt högre än vad som var budgeterat.

Närmare bestämt nästan 100 miljoner kronor dyrare. Förutom en överskriden budget menar Johannes Bertorp som är talesperson för obligationsägarna på BB Holding att intresset för nyproduktion svalnat.

– Det har blivit svårare att sälja bostäder på ritning. Det är dock lätt att skylla på marknaden, men det är inte den enda faktorn i det här fallet. Det är för höga kostnader som har skapat en situation där rekonstruktion är det bästa alternativet. Det blir ett ordnat sätt att lösa situationen även om alla, inklusive vi obligationsägare, tar en rejäl smäll, säger han till Byggindustrin.se.

Bygget på Brandholmen har varit kantat av problem. Bland annat menar bolaget att startbeskedet från Nyköpings kommun dröjde och berättar att en av bankerna som stod bakom finansieringen av projektet drog sig ur. Banken uppgav att ändrade marknadsförhållanden var anledningen till att banken backade ur. Förseningarna av bygget gjorde även att köpare av lägenheter i fastigheterna ville dra sig ur, vilket i sin tur ledde till en mindre rättstvist.

Tidigare i år har bolaget Bygga Bostäder även haft en extra bolagsstämma på grund av att det var tveksamt om det fanns tillräckligt med pengar för att kunna slutföra byggprojekten. Bolaget slapp likvidation tack vare att ägaren sköt till en summa på 10 miljoner kronor och obligationer som omvandlades till kapital.

Men nu har alltså moderbolaget påbörjat en rekonstruktion men planen är fortfarande att bygget av lägenheterna på Brandholmen i Nyköping ska fortsätta och färdigställas. Om än lite försenade.

– Då kommer leverantörer att få betalt, folk som har skrivit på förhandsavtal kommer att få sina lägenheter och vi som har lånat ut pengar kommer också att få tillbaka en slant. Hela rekonstruktionen, både av entreprenad och holding, bygger på att man kan upprätthålla en produktion. Vilket man har lyckats med hittills, säger Johannes Bertorp.

Ansökan om rekonstruktion gjorde i slutet av juli och beviljades kort därefter. Bolaget har nu blivit beviljade förlängning av rekonstruktionen.

Ordlista:

Företagsrekonstruktion: Är ett alternativ istället för konkurs för företag som på sikt har möjligheten att klara sig.

Likvidation: är när ett bolag upplöses på det sätt att tillgångarna omvandlas till pengar. Pengar som då kan betala skulder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Nordin