Fann stenyxa när man grävde för avlopp

En fastighet utanför Gnesta skulle gräva för ny avloppsanläggning när man gjorde ett arkeologiskt fynd.

Såhär såg stenyxan ut vid fyndplatsen.

Såhär såg stenyxan ut vid fyndplatsen.

Foto: Patrik Gustafsson Gillbrand/Sörmlands Arkeologi

Gnesta kommun2019-10-28 14:59

När en bostad utanför Gnesta skulle göra en ny avloppsanläggning krävdes det att man gjorde en arkeologisk undersökning i samband med grävandet, eftersom huset ligger i närheten av en stenåldersboplats. 

– Stenåldersboplatsen ligger bara fyra-fem meter från huset. Det var lite roligt att vara och verka på baksidan av bebyggelse på det sättet, oftast när vi är ute och gräver är vi ju ganska långt bort från bebyggelse, säger Patrik Gustafsson Gillbrand vid Sörmlands Arkeologi.

Sörmlands Arkeologi var det arkeologiföretag som fick i uppdrag av Länsstyrelsen Södermanland att göra en schaktövervakning. När man grävde för avloppet i september fanns han på plats. 

Och man gjorde faktiskt ett fynd när man grävde. Förutom mer sentida sopor, som krossat glas, taktegel och spik, fann man en grönstensyxa som bedöms vara från senmesolitikum, alltså jägarstenåldern mellan 10000 och 6000 före vår tideräkning. Yxan beskrivs som tväreggad, och den hade en slagen undersida. Det betyder att man höll på att arbeta om yxan. 

– Det är inte världens mest ovanliga fynd, man brukar hitta en yxa någon gång per år, det händer då och då. Men det är alltid lite roligt när det händer, säger Patrik Gustafsson Gillbrand.

Fyndet samlades in och schakten dokumenterades innan grävningen för avloppssystem kunde avslutas. 

– Resultatet efteråt är att stenåldersboplatsen anses som större än vad man trodde innan, säger Patrik Gustavsson Gillbrand.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!