Får borra efter bergvärme nära fornlämning

En gård väster om Gnesta har fått tillstånd av länsstyrelsen att göra ingrepp i ett fornlämningsområde.

Arkivbild. Visar inte det aktuella gravfältet.

Arkivbild. Visar inte det aktuella gravfältet.

Foto: Niklas Holm

Gnesta kommun2019-10-25 22:25

Gården ska borra efter bergvärme. 

Platsen är 30 meter från ett gravfält, vilket alltså gör det till ett så kallat fornlämningsområde. Med fornlämningsområde menas att det runt ett fornminne ska finnas ett så stort område "som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse". 

Gravfältet består av 26 fornlämningar, sex högar, 19 runda stensättningar och en skeppsformad stensättning. 

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att borrningen endast i ringa grad kommer påverka området där fornlämningen ligger, och att det är låg risk att man under arbetet ska hitta någon ny fornlämning. 

Därför ger de grönt ljus åt gården. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!