Politiker håller inte med missnöjd hemtjänst

Ingrid Jerneborg Glimne (M) är ordförande för socialnämnden. Hon delar inte den missnöjda hemtjänstpersonalens bild.

Gnesta kommun 25 oktober 2019 13:09

–  Min uppfattning kring det här är att jag inte delar deras. Vi har också just nu avstängd personal på grund av att de har brustit i sitt arbete. Det speglar kanske lite av en attityd i hos vissa i hemtjänstgruppen som är djupt olycklig, säger hon, och fortsätter:

–Vissa inom hemtjänsten har fått bestämma mycket själv, man har gjort lite som man vill. Då är man kanske inte nöjd med att vi ändrar arbetssätt eller bryter upp och skapar nya grupper, som vi har gjort. 

Hemtjänsten har under året genomgått en omorganisation där man gjort nya mindre hemtjänstområden och nya arbetsgrupper.

– I omorganisationen har det blivit sämre. Tidigare hjälpte vi varandra över gruppgränser, men det får vi inte göra i dag, sade en av medarbetarna till tidningen om det nya arbetssättet. 

Medarbetarna nämnde också hög sjukfrånvaro och att det finns för lite pengar och i förlängningen personal. Jerneborg Glimne håller inte med om det heller.

– Snarare går det åt för mycket pengar, socialnämnden går back och hemtjänsten är ett av våra underskott. Det är inte bara att fritt kasta pengar ur kommunens kassa, säger hon, och fortsätter:

– Och att man inte får byta mellan grupperna hur som helst har kanske med det att göra. Det kan leda till mycket övertid och mindre kontroll. 

Du menar att hemtjänsten inte hushållar med de pengar de får?

– Nej, jag tycker nog inte riktigt att man kanske alltid gjort det. 

På vilket sätt?

– Dels har vi personal som går övertid när de borde lämna över till någon annan. Jag kan också tänka mig att man ibland går två personal på besök när det borde räcka med en. Men det där är en fråga för verksamhetschef, planerare och biståndshandläggare och jag hänvisar till dem. 

Man hade också åsikter om att körtiden, alltså tiden man har på sig att ta sig mellan besöken, är för kort. 

– Vi har gjort om så en grupp täcker centrala Gnesta, en grupp Björnlunda och landsbygden, och en grupp utanför Gnesta åt andra hållet. Oftast är kringtiden inget problem. De flesta brukare i Gnesta centralort bor centralt, det är inte många dörrar mellan. Jag har svårt att se att det skulle vara ett problem. 

Och vad gäller ledarskapsproblem och att man inte lyssnar på medarbetarna, svarar Ingrid Jerneborg Glimne såhär:

– Jag vet att man från ledningens sida pratat mycket om de här frågorna på alla arbetsplatsträffar. Det är där man ska lösa dessa frågor, inte politikens frågor. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa