Rektorn svarar på föräldrarnas kritik

Frejaskolans rektor Peter Forsberg svarar på kritiken från föräldrarna till en hemmasittande son.

Frejaskolan.

Frejaskolan.

Foto: Arkivbild

Gnesta kommun2019-10-11 21:07

Lindha och Johan Lemfors son, som går i lågstadiet på Frejaskolan, har både ADHD och autism, och får enligt föräldrarna inte tillräcklig hjälp av skolan. Resultatet har blivit att sonen varit hemmasittande i månader i sträck.

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden, men kan ge ett generellt svar, säger Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan, och fortsätter:

–  Det är alltid olyckligt när barn inte får sin skolgång att fungera. I mitt arbete som rektor är det både min ambition och mitt ansvar att vidta de åtgärder som ligger på skolan. Kartlägga, åtgärda och följa upp. I vissa fall behöver fler aktörer bidra och ta ansvar för att lyckas bryta en icke fungerande skolgång. Kring ett barn med den här typen av svårigheter behöver flera aktörer, som exempelvis socialtjänst, BUP och habiliteringen samverka, och vi måste både ställa krav och stötta vårdnadshavare. Ibland är samverkan svår, men min medverkan utgår alltid från att fatta gemensamma beslut det som gynnar barnet.

Linda och Johans son hade tidigare en personlig resurs, som togs bort. Att ha en personlig resurs är ingen långvarigt bra lösning, enligt Peter Forsberg. 

– Det finns risker med att bygga upp ett barns trygghet på en enskild person. Ofta är en personlig resurs en ung person, och om den faller ifrån för att den hittat nytt jobb eller en utbildning faller tryggheten för barnet. Den delen som faller på skolan att ansvara för bör lösas genom att flera vuxna med utbildning delar på ansvaret, på grupp och organisationsnivå. Det är klart att ekonomi är en aspekt. Det är inte rimligt att ha en personlig resurs till alla barn som har svårigheter. Utan lösningarna ligger i samverkan och insatser på grupp och organisationsnivå. 

Lindha och Johan Lemfors har anmält Frejaskolan till Skolinspektionen. Förra veckan rapporterade tidningen om en liknande anmälan gällande en annan hemmasittande elev med en liknande problematik.

Är de här anmälningarna ett tecken på ett större problem med hemmasittande elever?

– Jag har bara jobbat här sedan i maj, så jag har svårt att uttala mig om det. Men om vårdnadshavare känner ett missnöje med hur skolan agerat är det givetvis ett alternativ att göra en anmälan, och så får Skolinspektionen utreda om vi som skola brustit i vårt ansvar. Får vi kritik kommer vi rätta oss efter Skolinspektionens beslut, det ser jag som en självklar och rättssäker ordning. 

Lindha och Johan Lemfors son, som går i lågstadiet på Frejaskolan, har både ADHD och autism, och får enligt föräldrarna inte tillräcklig hjälp av skolan.
Lindha och Johan Lemfors son, som går i lågstadiet på Frejaskolan, har både ADHD och autism, och får enligt föräldrarna inte tillräcklig hjälp av skolan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!