Det var i våras som en patient, som låg för döden, inte fick sin smärtmedicin som den var ordinerad som en del av sin vård i livets slutskede. Hemtjänstpersonalen tyckte det var oetiskt att väcka patienten för att ge medicin, trots att en sjuksköterska förklarade per telefon att det var viktigt, annars fanns risken att patienten skulle få smärtgenombrott.

Det hela anmäldes enligt Lex Maria, och kommunen gjorde en utredning av konsekvenserna av det som hänt och åtgärder för att det inte skulle ske igen. IVO, inspektionen för vård och omsorg, krävde då att kommunen skulle komplettera sin utredning med bland bakomliggande orsaker och tidsplan för åtgärderna, vilket kommunen gjort. IVO avslutar därför ärendet.