Gnesta kommun tar hjälp av Södertälje – testar nya vägar i upphandlingsarbetet

För drygt fyra år sedan anställde Gnesta kommun en upphandlingsstrateg för att få ordning på kommunens arbete med upphandlingar. Nu har man bestämt sig för att pröva en annan väg.

13 januari 2019 10:03

Efter flera kritiska revisionsrapporter och en fördjupad granskning från Konkurrensverket anställdes Christian Blume som upphandlingsstrateg i Gnesta kommun sommaren 2015.

Efter hand stärktes funktionen med ytterligare en person, en upphandlare. När nu båda dessa tjänster åter blivit vakanta väljer kommunen att i stället teckna ett avtal med Telge inköp AB.

– I Gnesta kommun har vi en tradition av att vilja göra mycket själva. Det är en utmaning i det – det är svårt att hålla den kompetens som krävs, säger Christina Hedberg, kommunchef i Gnesta.

Just vad det gäller offentliga upphandlingar har kommuner och andra myndigheter ett brett regelverk att hålla sig till, och konsekvenserna om det blir fel kan till exempel innefatta dyra rättsliga processer.

– Christian Blume är upphandlingsexpert och jurist. Han rekryterades till Upphandlingsmyndigheten sen och hade jobbat på Konkurrensverket innan. Det är omöjligt att tro att vi ska hitta någon med den kompetensen, säger Christina Hedberg.

Katrineholm, Vingåker och Flens kommuner har i stället för att anställa egna upphandlingsstrateger valt att ta hjälp av Telge inköp AB. Staffan Källström, i dag kanslichef på Gnesta kommun, var dessutom den som ansvarade för att avveckla upphandlingsfunktionen i Katrineholms kommun.

För oss blev det alltså ganska naturligt

Christina Hedberg, kommunchef i Gnesta

– För oss blev det alltså ganska naturligt: nu testar vi det i stället för att gå ut och rekrytera upphandlare och upphandlingsstrateg, säger Christina Hedberg.

Telge inköp AB ägs helt av Södertälje kommun. Totalt jobbar 24 personer med kompetens som täcker in mycket av det som behöver köpas in i en kommun till exempel it, vård och omsorg. Avtalet med Telge inköp löper på ett år, till att börja med.

– Vi ska hjälpa Gnesta att få den bästa affären. Det är fortfarande Gnesta som ställer sina krav i upphandlingsprocessen, men alla krav är inte unika, säger Anna-Karin Renström, VD Telge inköp AB, och tar som exempel att alla har ungefär samma behov när det gäller upphandlingar av papper och pennor.

Om Gnesta däremot har specifika krav som de inte delar med övriga kommuner kan de antingen vara med som kravställare eller välja att göra en egen direktupphandling, så länge beloppet inte är högre än vad lagen om offentlig upphandling tillåter.

– Ju större inköp man gör desto lägre priser. Min känsla är att det här är jättebra för att vi kan använda skattebetalarnas pengar bättre, säger Christina Hedberg.

Telge inköp AB

Telge inköp AB ägs av Telge AB, som i sin tur ägs av Södertälje kommun.

Företaget genomför upphandlingar och tecknar ramavtal för Södertälje kommun och kommunens bolag, liksom för Nykvarn, Katrineholm, Vingåker, Flen och Salems kommuner.

Varje år upphandlas varor och tjänster till ett värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Källa: Telge inköp AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Veronika Skärlund