Jakt allt mer populärt

Aldrig tidigare har antalet svenskar som accepterar jakt varit större. Det visar en Sifomätning. Jägaren Sara Strand i Gnestatrakten är positivt överraskad till folks inställning.

14 november 2017 22:30

89 procent av de tillfrågade i Sifomätningen svarade ja på frågan om man accepterar jakt medan 8 procent svarar nej. Resten har ingen åsikt

Att allt fler accepterar svensk jakt står tydligt sedan mätningarna inleddes på 1970-talet. Då låg siffrorna runt 70 procent.

Enligt Magnus Rydholm, svenska Jägarförbundets kommunikationschef så är det inte någon tillfällig trend.

– Det har snarare med det ökade intresset för mat och klimatsmart att göra, säger kommunikationschefen som bland annat syftar på att viltkött räknas till det renaste köttet, fritt från antibiotika,

Dessutom har synen på jägare förändrats, menar Rydholm.

– Det är ingen överklasshobby. Snarare består jakt ofta av omvända hierarkier, med jaktlag med både arbetslösa, direktörer och kanske en jaktledare som är snickare.

Jägaren Sara Strand blir förvånad över den höga acceptansen till jakt.

– Att det var så högt visste jag inte men det glädjer mig! Framför allt att folk börjat intressera sig mer om ämnet och läser på att det inte bara handlar om en hobby, utan så mycket mer.

– De ser väl kanske att jägare försöker hålla god etik vid jakt och gärna vill delge sin kunskap till människor som vill lära sig, hoppas Sara

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Ekström

Ämnen du kan följa