Kommunen saknar reservkraft – men inte länge till

Kommunhuset och Elektron ska få ett reservkraftverk senare i år. Men det finns mycket kvar att göra för att rusta Gnesta för kris, menar kommunens säkerhetssamordnare.

15 april 2019 06:21

Det är minst sagt fullt upp för alla som jobbar med säkerhet och krisberedskap runtom i landets kommuner. De senaste åren har frågor om civilförsvar och beredskap gått från insomnade till full fart framåt.

I Gnesta har brist på reservkraft pekats ut som en i raden av många saker som behöver åtgärdas för att rusta kommunen för kris. Varken kommunhuset eller äldreboendena har i dag fasta lösningar för att möta ett längre strömavbrott. Även delar av vatten- och avloppssystemen saknar reservkraft.

– Men nu ska vi sätta in ett reservkraftverk vid kommunhuset, som även ska täcka Elektron. Det ska vara i drift efter sommaren, säger kommunens säkerhetssamordnare Göran Johansson.

Kraftverket består av ett dieselaggregat i en byggnad stor som en container. Det blir även ett nytt ledningsrum och ny Rakel-telefoni i kommunhuset, baserat på samma system som blåljusmyndigheterna använder.

Totalt handlar det om en investering på omkring 4 miljoner kronor, men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står för halva kostnaden.

Kommunens krisberedskap testades i skarpt läge nyligen, när vattenverket i Stjärnhov havererade. Risken att många hushåll skulle bli utan vatten en längre tid bedömdes som så stor att den centrala krisledningen aktiverades.

– Det var ju inget livshotande, men det blev en bra övning för oss, säger Göran Johansson.

Nyligen gjordes också en risk- och sårbarhetsanalys, tillsammans med räddningstjänsten som kommunen köper flera krisrelaterade tjänster av. Analysen, som alla kommuner måste göra en gång per mandatperiod, ska resultera i ett åtgärdsprogram som ska vara klart senare i år.

Men förutom just bristen på reservkraft är Göran Johansson lite hemlighetsfull kring de här frågorna.

– Vi har behov av mer reservkraft, och även att skapa vissa trygghetspunkter där medborgare kan samlas vid en kris. Men vissa saker vill vi ju inte gå ut med heller, det handlar om att vi inte vill dela med oss av alla våra sårbarheter, säger säkerhetssamordnaren.

Mitt i det förändringsarbete som pågår, där civilförsvaret i Sverige ska väckas till liv igen, uppskattar Göran Johansson att MSB och Sveriges kommuner och landsting har skapat ordning och reda genom en överenskommelse som pekar ut riktningen framåt.

– Det är mycket att göra, men det är också ganska bra ordnat och uppstaplat vad vi ska göra framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling