L vill se miljösamarbete över kommungränsen

Kommunens miljötillsyn saknar resurser och måste prioritera bort inspektioner. Nu vill Liberalerna att Gnesta ska samarbeta med andra kommuner, men majoriteten säger nej.

25 maj 2019 09:51

I en uppföljning av kommunens miljöarbete konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen att befintliga resurser "inte är tillräckliga", och att viss tillsyn inte kommer hinnas med under 2019.

Resursbristen ska bero på hög personalomsättning, och att den relativt lilla verksamheten blir sårbär när inspektörer väljer att sluta.

På nämndens sammanträde föreslog Sarah Kinberg (L) att Gnesta ska undersöka möjligheterna att samarbeta med andra kommuner, för att råda bot på problemet.

– Det är svårt att sköta miljöarbetet på ett rättssäkert sätt i en liten kommun. Det bästa vore om små kommuner kunde gå ihop, säger Sarah Kinberg.

Hon begärde votering, men förslaget röstades ned av S, M och SD, med siffrorna fyra mot tre.

– Det här har diskuterats under hela min aktiva tid i Gnestapolitiken. Det har gjorts vissa försök med Flen och med Trosa, men det har stupat. Jag upplever att det finns en tröghet hos kommunledningen i det här.

Att förslaget röstades ned kom inte som någon överraskning, menar Kinberg. Men hon tänker lyfta frågan även i kommunfullmäktige.

Finns det några nackdelar med att flytta verksamheter till andra kommuner?

– Det är klart. Alla vill ju att besluten ska fattas hemma vid köksbordet. Men i och med att det kommer fler och fler bestämmelser och förordningar uppifrån som måste följas blir det svårt för en liten kommun att klara av allting, säger Sarah Kinberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling