Laila, 85, vann strid om fönsterputsning

85-åriga Laila Andersson tog strid mot kommunen för att få sina fönster putsade – och vann. "Någon måste alltid gå i bräschen", säger hon.

14 maj 2019 06:40

Var fjortonde dag får Laila Andersson hjälp med städning av kommunens hemtjänst, som bland annat skurar golv och tar med sig soporna. I januari ansökte Laila Andersson om att även få hjälp med fönsterputsning, men svaret blev nej med motiveringen att "behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd".

Detta trots att Laila på grund av både astma och lungemfysem har svårt att röra på armarna i någon större utsträckning.

Hon gav sig dock inte, utan överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

– Jag har problem med mina ögon och nedsatt syn, så jag fick hjälp av kommunens handläggare att skriva en överklagan, berättar Laila Andersson.

Nu har hon fått rätt, och hemtjänsten ska framöver tvätta fönstren i lägenheten en gång om året. Rätten hänvisar till en dom i Högsta domstolen från 2008, som slår fast att fönsterputsning ingår i normal skötsel av ett hem.

Kommunens biståndshandläggare borde dock ha gjort rätt från början, tycker Laila Andersson.

– Det är klart att det vore enklare om man kunde tala om vad man behöver hjälp med, och sedan få den hjälpen utan massa omvägar. Man får ju ändå betala för hemtjänsten varje månad.

Nu hoppas hon att domen ska hjälpa kommunen i framtida bedömningar.

– I och med det här har jag hjälpt andra som behöver samma hjälp. Det är ju bekräftat att det borde ingå i hemtjänsten. Någon måste alltid gå i bräschen för att saker ska förändras, konstaterar Laila Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling