Långdragen miljontvist om badhuset över: "Väldigt skönt"

Kommunens fastighetsbolag vann till slut tvisten med bolaget som inledde renoveringen av simhallen 2015. Domen innebär omkring 13 miljoner kronor i kassan för GFAB.

17 maj 2019 20:07

Det var i november 2015 som Gnesta förvaltnings AB (GFAB) valde att häva kontraktet med entreprenören Almroth bygg. Skälet var återkommande förseningar och att byggföretaget enligt GFAB inte höll tidsplanen för badhusrenoveringen. Almroth å sin sida protesterade, och ville få hävningen ogiltigförklarad. En rättslig process inleddes i skiljedomstol, och det blev en långdragen historia.

Men nu har alltså kommunens fastighetsbolag fått rätt, och tvisten är därmed över eftersom skiljenämndens beslut inte kan överklagas.

– Det är väldigt skönt kan jag säga, det är ett avslut, säger Hans Persson, vd på GFAB och Gnestahem.

Domen tar upp en lång rad punkter, bland annat extraarbeten som Almroth bygg menade att de redan hade utfört. Bolaget får också rätt på omkring en tredjedel av punktera, men i den centrala frågan om hävningen menar skiljenämnden att GFAB inte gjorde fel. Därför blir entreprenören återbetalningsskyldig.

Summorna kvittas mot varandra och totalt ska Almroth bygg betala omkring 13 miljoner kronor till GFAB, samt betala för process- och advokatkostnader. Ränteberäkningarna är dock inte helt klara än.

Det är aldrig ens fel att två träter, sägs det. Vad kunde ni ha gjort annorlunda?

– Vi anser inte att det här var vårt fel. Oavsett hur det hade gått i skiljenämnden så var vi tvungna att häva avtalet och få klart renoveringen, säger Hans Persson.

Har ni lärt er något av den här processen?

– Inte något specifikt, men det är klart att man lär sig saker hela tiden, säger Hans Persson.

Han beskriver 13 miljoner kronor som "väldigt mycket pengar", men vill inte gå in på hur summan kommer att användas.

– Vi har inte fått några pengar ännu, den frågan får vi återkomma till, säger Hans Persson.

Tidningen har utan framgång sökt Almroth bygg för en kommentar. Inte heller de advokater som företrädde bolaget vill säga något om domen.

– Jag kan inte yttra mig om skiljedomar, säger advokat Eric Johnson.

Tvister kan avgöras i en skiljenämnd i stället för i en vanlig domstol om parterna kommer överens om det. Förhandlingarna är inte offentliga, och förloraren får stå för alla kostnader. Ofta förhandlas rätten att överklaga bort på förhand.

Skiljenämnden bestod i det här fallet av två advokater specialiserade på entreprenadsfrågor och en före detta lagman i hovrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling