M-löfte: Två lärare per klass upp till sexan

Två lärare i klassrummet istället för en skulle öka både kommunens skolresultat och konkurrenskraft, enligt Moderaterna i Gnesta.

12 april 2018 09:00

Moderaternas valprogram behandlar en lång rad politikområden, men en sak väger lite tyngre än övriga frågor enligt kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage.

– Skolan är den absolut viktigaste frågan, slår hon fast.

För att förbättra skolan vill M införa ett tvålärarsystem i årskurserna 1-6, vilket alltså betyder att det ska finnas två behöriga lärare i klassrummet istället för en.

Enligt Lifvenhage skulle detta gå att genomföra utan att skjuta till mer pengar. Resurser frigörs istället genom att dra ner på ett till ett-undervisning. Elever som behöver lite extra stöd får då det stödet i grupp.

– De ekonomiska resurserna finns redan i skolan. Vi ser att pengarna räcker till mer om man gör smartare val, säger Ann-Sofie Lifvenhage.

Är detta ett vallöfte?

– Det är det definitivt.

Ett tvålärarsystem skulle både förbättra resultaten i skolorna, och öka kommunens konkurrenskraft på arbetsmarknaden, menar Moderaterna.

Även Socialdemokraterna har nämnt tvålärarsystem inför valet. Chansen att få igenom förändringen i kommunfullmäktige tycks alltså vara hög, oavsett vilken konstellation som styr Gnesta nästa mandatperiod.

En gång- och cykelbana mellan Björnlunda och Gnesta är en annan fråga som M, likt flera andra partier, vill fortsätta driva. Det största hindret är att kommunen inte äger mark på rätt ställen mellan tätorterna. För att hitta en lösning måste kommunen fortsätta ligga på Trafikverket och regionen, menar Lifvenhage.

Bristen på taxiverksamhet i Gnesta finns också med i valprogrammet. Moderaterna vill skriva in ett krav på taxameter i upphandlingen av bland annat färdtjänst och skolskjuts. På så vis skulle utbudet kunna öka.

– Det är frustrerande att service som delar av näringslivet är beroende av saknas, säger Ann-Sofie Lifvenhage.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling