Medborgarförslag blir e-förslag – och kräver inlogg och röstning

I stället för medborgarförslag ska Gnestabor nu lämna in e-förslag på nätet – och för att man ska få upp frågan i en nämnd krävs det att man samlar in 50 röster.

2 april 2019 14:00

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av förra året för att ta bort medborgarförslag. Hanteringen ansågs omodern och krånglig.

– Den metoden förutsatte en beredning i alla frågor, tjänstemän fick sätta sig och utreda i samma process som när det lämnas in en motion i fullmäktige, så det var tidskrävande, säger socialdemokratiska kommunalrådet Johan Rocklind.

Medborgarförslagen försvann vid årsskiftet. Nu har kommunstyrelsen föreslagit hur det ska gå till att lämna in e-förslag i stället.

Först måste man logga in på kommunens hemsida med sin e-legitimation – och bara de som är folkbokförda i Gnesta får skicka in förslag. Förslaget ska sedan granskas, så att det inte bryter någon lag och verkligen berör kommunens verksamhet, och publiceras efter det på hemsidan.

Sedan får Gnestabor gå in och rösta på eller kommentera förslaget – och även här gäller det att man loggar in med sin e-legitimation.

Ett förslag ligger uppe i 30 dagar, och har den tiden på sig att samla in 50 röster. Först då skickas förslaget in till närmsta berörda nämnd. Förslag som inte får in fler än 50 röster arkiveras, och under ett års tid kan samma förslag inte skickas in igen.

Lite väl höga trösklar, tycker Miljöpartiets gruppledare Gustav Edman.

– E-förslag som idé är väldigt bra, för det uppmanar medborgarna att prata politik med varandra om vilket Gnesta man vill ha. Det krävs att man är flera och driver något. Men när man lägger samman dessa krav tycker jag 50 röster låter högt. Man kan jämföra med Karlstad, en stad som är tio gånger så stor. De har också en tröskel på 50 röster, säger han och fortsätter:

– Vi hade gärna velat ha ned det, kanske till runt 25 röster, för det får ju inte vara så att de som faktiskt engagerar sig inte klarar av hitta tillräckligt stöd för sina förslag, bara för att de kanske inte har den kapaciteten i sina sociala nätverk.

När Johan Rocklind får frågan om syftet med e-förslagens utformning är att hålla nere mängden förslag, blir svaret nej.

– Det är inte antalet goda idéer som ska bli färre, utan antalet utredningstimmar hos förvaltningen. Det som vi sagt, med en gräns för hur många röster som behövs för att ens idé automatiskt ska tas upp, det är en viss spärr. Men det hindrar inte att vi politiskt kan se att ett förslag är bra och något man kan göra verklighet av, även om det inte når upp till antalet röster.

Men hur blir det för dem som inte är datorvana?

– Där har vi sagt att vi ska försöka vara behjälpliga, att medborgarkontoret ska kunna ta emot, så att det ska finnas en analog väg in. Vi ska inte ha system som stänger ute medborgarnas rätt att påverka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa