Tre Gårman blev två efter vägbygge

Ett av övergångsställena på Västra storgatan försvann i samband med vägbygget. Dåligt, menar somliga Gnestabor.

18 april 2019 08:50

Kommunens entreprenör byggde nyligen färdigt övergångsställena på Västra storgatan. Tre passager blev då två, något som handlare i området har reagerat på.

Det är övergångsstället vid korsningen Västra storgatan/Kullagatan som är ett minne blott. Den som vill över gatan få gå över vid Systembolaget eller vid Swedbank.

Enligt kommunen är anledningen helt enkelt att man inte såg något behov av en övergång vid Kullagatan.

– Vi har inte sett det som något stort målområde på andra sidan, behovet finns inte riktigt. Men det är inte uteslutet att det blir ett övergångsställe där i framtiden, säger Claes Lindkvist, gatuingenjör.

De två övergångarna som blivit kvar har höjts upp, och hastigheten ska sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen längs gatan. Det gör att fotgängarna sannolikt kan komma över vägen med livet i behåll utan att ta en omväg. Men det blir svårare för den som tar sig fram med rullstol eller rollator, inte minst under vinterhalvåret.

– Då får man nyttja de två övergångsställen som finns, de stora målområdena är i ändarna, konstaterar Claes Lindkvist.

Så kallade shared space-lösningar har blivit populära de senaste åren. Då sänks hastigheten till gångfart och fotgängare har företräde. Någon sådan variant har dock aldrig legat på bordet för Västra storgatan.

– Det passar inte här. Det går inte att kombinera med tung trafik för leveranser till butiker till exempel, menar Claes Lindkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling