Varning för skattehöjningar – men inte här

Kommunerna behöver höja skatten med 5 öre redan nästa år, enligt SKL. Men i Trosa och Gnesta blir det inga höjningar, menar kommunledningarna.

15 maj 2019 07:15

I veckan släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ekonomirapport, som beskriver det ekonomiska läget ute i kommunerna, och det är ganska dyster läsning. Andelen kommuner som går minus ökar (en av fyra förra året) och det totala resultatet för kommunerna minskade med 10 miljarder kronor.

Trosa och Gnesta presenterade nyligen sina årsredovisningar för 2018, och båda kommunerna klarade ett positivt resultat. Men för Gnestas del var det nära att det blev röda siffror, då oväntat höga avkastningar på värdepapper räddade resultatet.

Enligt SKL:s prognos för de kommande åren väntar ännu tuffare tider för kommunerna, på grund av konjunktursvängningar och att pengarna ska räcka till allt fler förskolor och äldreboenden.

Susanne Gustafsson, ekonomichef på Gnesta kommun, håller med om SKL:s analyser, men menar att fjolårets resultat berodde på andra saker som höga personalkostnader och ökade volymer.

– Avmattningar i konjunkturen och de demografiska utmaningar vi står inför kommer inte som någon överraskning. Vi jobbar mycket med långsiktiga beslutsunderlag och hur vi ska fortsätta effektivisera och prioritera, säger hon.

Trosa klarade sig bättre förra året och redovisade plus 23 miljoner kronor på sista raden. I årsredovisningen nämns dock samma orosmoln på horisonten, och att "resultaten troligen sjunker de kommande åren".

– Vi känner igen oss i alla delar och det är samma analys som vi har gjort sedan 2017, säger kommunchef Johan Sandlund.

Han menar också att den kraftiga befolkningsökningen i Trosa, som vuxit med 400 personer per år de senaste åren, inte är ekonomiskt hållbar på sikt.

I en enkät svarar nästan samtliga ekonomichefer att det krävs "effektiviseringar" för att möta förändringar i demografin. Men SKL bedömer att kommunalskatten ändå behöver höjas med i genomsnitt fem öre redan nästa år. Beräkningen vilar på höjda statsbidrag från regeringen och omfattande besparingar i kommunerna, och det finns en risk för ytterligare skattehöjningar framöver, enligt SKL.

Men några skattehöjningar behöver varken Trosaborna eller Gnestaborna oroa sig för, om man ska tro tjänstemännen.

– Jag ser ingen skattehöjning inom den närmsta framtiden. Det är en balansgång och vi ligger redan högt i Gnesta, säger Susanne Gustafsson.

– Nej det ingår inte i vår planering. Vi har ett utgångsläge från 2018 som ser ganska starkt ut, säger Johan Sandlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Norling