Ångesten driver hennes klimatarbete framåt

Stadhustrappan har många gånger blivit skådeplatsen för Moa Rudsäter engagemang för klimatet.
Stadhustrappan har många gånger blivit skådeplatsen för Moa Rudsäter engagemang för klimatet.

Den som har inblick i miljörörelsen i Nyköping vet vem Moa Rudsäter är, för hon har ett finger med i det mesta som berör miljö.

Miljöfrämjande arbete 18 oktober 2019 07:30

När Moa Rudsäter sätter sig ned med en kopp choklad har hon avslutat en dags arbete med hennes senaste satsning "Klimateriet". En podd där den unge miljöaktivisten samtalar med de politiska partiernas lokala gruppledare. 

– Det viktigaste för mig är själva samtalet och att den jag samtalar med möts på ett mänskligt plan. Det finns ingen utstakad plan när vi spelar in. Jag och lyssnaren söker efter gruppledarens genuina engagemang, säger hon. 

Moas klimatintresse väcktes i samband med att hon skrev sin enmansföreställning "Apocalips" som behandlade klimatet. Under arbetet med föreställningen läste hon rapporter om klimatet och sedan dess har det resulterat i klimatsalongen, upprop till politiker och företag. Moa är också grundaren av det informella miljönätverket Grön Framtid Nyköping.

– Grön Framtid Nyköping har bildat undergrupper och det känns som att den lever utan att jag är en drivande part i den, säger hon. 

När samtalet går in på drivkrafter svarar Moa Rudsäter snabbt att det är ångest som driver hennes engagemang för klimatet. Att vara kreativ och arbeta för ett bättre klimat är hennes sätt att hantera sin ångest. En ångest som hos Moa bottnar i den klimatångest hon känner. 

– Ångest har jag lidit av i tonåren av andra anledningar än klimatfrågan, men det känns skönt att klimatångesten minskar till följd av att det händer saker i Nyköping och just det där att göra positiva förändringar gemensamt. Det är nog därför det finns gruppterapi, säger Moa.

Vad som står näst i pipeline för Moa Rudsäter förutom en flytt till Uppsala har hon redan stakat ut. Nu håller hon tillsammans med Karin Sundby, som bland annat är aktiv i Klimatriksdagen, på att be företag och andra typer av verksamheter att ta ett klimatansvar genom att delta i projektet "SignMeUp!". Ett projekt som erbjuder ett stöttande nätverk för de som lovar att halvera sina utsläpp varje årtionde. Tanken är att företagen som lovar att minska sina utsläpp ska kunna se kunna se förändringarna över sina utsläpp över tid och ha med i omställningsarbetet.

– Startskottet för projektet blir klimatmanifestationen den 29 november på stora torget. Då kommer företag och olika verksamheter få chansen att stå framför ungdomarna i Fridays for Future och lova dem att halvera sina utsläpp varje årtionde och det känns fantastiskt!, säger hon.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa