Äldreomsorgen rustar för en pandemi. Både plasthandskar, visir, munskydd och handsprit är bristvaror. Och när Mariebergsgården fick en last med de viktiga vårdartiklarna – så var lastpallen plötsligt borta, enligt uppgifter till tidningen. Uppgifterna bekräftas av chefen för särskilt boende på Nyköpings kommun, Karin Lindgren.

– Det är beklagligt, men ja det stämmer, vi blev av med 36 flaskor på Mariebergsgården, säger hon.

När Mariebergsgårdens äldreomsorgspersonal tog emot ett lass med vårdmateriel lastades sakerna in för att användas av personalen. Vårdartiklarna kan vara livsavgörande när personalen går mellan de ibland multisjuka boende. På grund av den pågående pandemin riskerar vårdartiklar ta slut i lagret. Att köpa in nya vårdartiklar blir allt dyrare under pandemin. Brottet kan därmed innebära att äldre försätts i fara.

– Det är polisanmält, säger Karin Lindgren.

Efter stölden uppmanas vårdpersonalen på alla vårdboenden i Nyköpings kommun att låsa in vårdartiklarna på kontoret.

– Det är hårdvaluta på handsprit i samhället nu, och livsviktigt för oss. Därför var uppmaningen glasklar från cheferna i fredags: "Lås in spriten", sa de, säger en undersköterska.

Uppgifterna bekräftas av Karin Lindgren.

– Vi har låst in flaskorna. Det är tråkigt att det ska behövas men det är nödvändigt. Basal hygien och handsprit är jätteviktigt för att utföra vårt arbete, säger hon.