400 medicinska sekreterare i uppror: "Höj våra löner!"

Landstingets medicinska sekreterare är förbaskade. – Höj våra löner, vi har släpat efter länge nog! säger Pernilla Bergstrand. Synpunkterna har mottagits, hälsar Monika Samuelsson, landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör.

13 september 2018 05:30

Men Monika Samuelssons svar räcker inte för att stilla Pernilla Bergstrand och hennes kollegor.

– Det är arrogant, under all kritik! Vill hon ens lyssna på oss? undrar Pernilla Bergstrand och kollegorna.

Pernilla Bergstrand, som arbetar på onkologkliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, och 372 av landstingets totalt 425 medicinska sekreterare har skrivit till bland annat Monika Samuelsson och landstingets personalchef Kajsa Fisk. Där skriver de att lönerna för medicinska sekreterare länge släpat efter i löneutvecklingen.

De skriver också "att medicinska sekreterare spelar en stor roll för kvaliteten och säkerheten vad gäller de viktiga administrativa uppgifter som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste 20 åren, och efterfrågan är stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik".

Argumenten för att lönerna måste upp är även att det införts en tvåårig yrkesutbildning och att inom sju år har 42 procent av landstingets medicinska sekreterare nått pension – därför måste statusen höjas, menar Pernilla Bergstrand och hennes kolleger.

– Det är fler än jag som funderar på att byta jobb. Två på utbildningen till medicinsk sekreterare, som jag gick, valde att gå tillbaka som receptionist och personlig assistent – för det var bättre betalt, säger Pernilla Bergstrand.

Monika Samuelsson uppger att de mottagit skrivelsen och att det kortfattat diskuterats i ledningen. Personalansvariga kommer att titta vidare på frågan. Men "just nu befinner vi oss inte i någon lönerevision, men synpunkterna har mottagits", hälsar hon.

Personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) säger att det är ytterst sällsynt att politiken går in och styr en löneförhandling. Men för något år sedan genomförde han och hans partikollegor en riktad satsning på sjuksköterskor i dygnet runt verksamhet.

Men det är inte aktuellt i det här fallet, svarar han.

– Nej, vi har inte det i planen, det har inga andra partier heller. Jag förutsätter att man driver det via sitt fack, säger han.

Löneläget för medicinska sekreterare i landstinget var i april 23 000-27 160, medellön på 25 300 kr, enligt landstinget.

Vi har sökt Magnus Leivik (M) och Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) för en kommentar utan resultat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo