Inlåsning av långtidsarbetslösa ska bort med Jobbtorg

Långtidsarbetslösa har hamnat i en inlåsningssituation, anser Victor Eriksson Gonzalez.
Långtidsarbetslösa har hamnat i en inlåsningssituation, anser Victor Eriksson Gonzalez.

Socialens metod för att försöka skaffa jobb för långtidsarbetslösa har förstärkt utanförskapet. Det anser enhetschef Victor Eriksson Gonzales självkritiskt. Nu tänker de om.

Nyköping 4 december 2022 06:56

– Det blev en inlåsningssituation. Det är inte bara Nyköping som har haft de här problemen, säger Victor Eriksson Gonzalez, enhetschef vid divisionen social omsorg på Nyköpings kommun.

Långtidsarbetslösa har fått björntjänster när det skapats sysselsättning åt dem. Det har lagts för lite energi på hur de ska utvecklas för att kunna ta sig till den ordinarie arbetsmarknaden, enligt Victor Eriksson Gonzales. 

– Det fanns inget vidare steg. De kunde gå i sysselsättningen i ett, kanske två år, men sedan blev inte mycket mer än så, säger han.

Många långtidsarbetslösa hamnade därför i en trygg och ofta bekväm gemenskap. Motivationen och förmågan att ta sig vidare blev obefintlig, förklarar han. 

De arbetslag som skapats för de som låg långt utanför arbetsmarknaden utförde många bra och nyttiga tjänster, men det gav sällan den kompetens eller det nätverk som krävs för att ta sig vidare. Därav inlåsningssituationen, förklarar Victor Eriksson Gonzalez.  

undefined
Enhetschef Viktor Eriksson Gonzalez och den sociala omsorgen har förändrat sitt sätt att arbeta.

Nu har de arbetslag där många långtidsarbetslösa gått försvunnit och nya tankar har fått syre i det som kallas Jobbtorg. 

Det nya området ”Arbete och försörjning” består av vägledare på Jobbtorg och socialsekreterare från ekonomiskt bistånd som tillsammans lägger upp en personlig plan för varje person som får försörjningsstöd – i folkmun kallat socialbidrag.

Vissa kan behöva stöd i hur platsbanken är uppbyggd, andra hjälp med att skriva ett cv. För de som läser svenska på SFI kan en praktikplats behövas mellan språkstudierna, förklarar enhetschefen. 

– Kommunen ska erbjuda aktiviteter som ger full sysselsättning och är kompetenshöjande, säger Viktor Eriksson Gonzalez.

Han exemplifierar med parkjobb som har varit en sysselsättning för arbetslösa. Den typen av jobb har varit efterfrågade och många gånger skötts bra, men få långtidsarbetslösa har fått ett jobb av aktiviteten. Med det nya tankesättet kan samma jobb utföras, men på rätt plats. Till exempel på tekniska divisionen vid Nyköpings kommun. 

– Blir personen duktig kan den kanske få ett arbete där, säger han.

Parallellt med detta arbete håller näringslivet i Nyköping på att ta fram en digital plattform. Där ska praktik för vuxna och ungdomar samlas och sedan kopplas ihop med Campus i Nyköping.  

– Ska vi få våra deltagare i arbete kan det inte bara vara praktikplatser i kommunen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa