Mer pengar att lägga ut bredband för

Kommunfullmäktige förväntas på tisdag fatta beslut om att Gästabudstadens investeringsram får utökas så mer fiber kan läggas.

Nu ska landsbygden förberedas för mer bredband.

Nu ska landsbygden förberedas för mer bredband.

Foto: Henrik Norling

Nyköping2019-11-06 17:38

I oktober 2015 medgav kommunfullmäktige att Gästabudstaden fick genomföra investeringar inom ramen för 150 miljoner kronor.

Men det finns ytterligare behov av att bygga ut det fiberoptiska stadsnätet för digital höghastighetskommunikation. Närmast väntar utbyggnad i Bränn-Ekeby, Råby, Lästringe och Aspa, vilka på sikt kommer finansieras till 60 procent av Länsstyrelsen och till 40 procent av kunderna.

Men för att investering ska kunna genomföras behöver Gästabudstaden få utöka sin investeringsram till 175 miljoner kronor, vilket kommunfullmäktige närmast förväntas att ge bifall till.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!