Brandmännens nödrop till kommunalrådet – skoningslös kritik mot ledningen

Brandmännen i Nyköping ber kommunalrådet Urban Granström, (S), om hjälp att lösa krisen på brandstationen.

16 maj 2019 21:10

­– Det har nu nått en nivå som vi inte kan hantera själva längre, heter det i ett nödrop till kommunens högsta politiska ledning.

Urban Granström säger att politikerna ska boka in ett möte med brandmännen.

­– Vi vet alla vad konflikten handlar om, säger han.

Skyddsombuden har på kort tid gjort tre anmälningar till Arbetsmiljöverket. Kritiken mot ledningen är skoningslös. Personalen mår psykiskt dåligt och det beror på attityder, hot och trakasserier från ledningen.

Enligt Urban Granströms analys är det den omorganisation som genomförts som är själva grunden till oron på brandstationen.

­– Det är politiken som gett uppdrag om organisatoriska förändringar och ytterst är det kommundirektören som svarar mot oss.

Skyddsombuden har pekat på att medarbetare blir sjuka av stress som inte beror på arbetsuppgifterna utan orsakas av dålig arbetsmiljö.

Robert Aldén, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, säger att arbetsgivaren har en långtgående rätt att styra över arbetssätt och schemaläggning. Samtidigt kan ett ändrat schema försämra arbetsmiljön på en arbetsplats.

­– På räddningstjänsten i Nyköping finns en frustration och en irritation över försämrade arbetsvillkor. Det finns en infekterad känsla. Tanken är att vi ska boka in en inspektion på brandstationen, säger Robert Aldén.

Räddningstjänstens ombud Daniel Petersson skriver till Urban Granström att man i ett år försökt lösa problemen internt. "Men nu behöver vi er hjälp att hantera denna ohållbara situation".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann-Katrin Drevfjäll